Hyppää sisältöön
Media

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajat nimitetty

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2019 15.52
Tiedote

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on nimittänyt 18.11.2019 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtajat. Virat täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Nimitetyt johtajat vastaavat vastuualueensa johtamisesta ja sen toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtäviin kuuluu ympäristönsuojeluun, alueiden käyttöön, rakentamisen ohjaukseen, kulttuuriympäristön hoitoon, luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön sekä vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyviä toimia.

Sen tehtävänä on myös valvoa yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa, tuottaa ja jakaa ympäristöä koskevaa tietoa sekä parantaa ympäristötietoisuutta, ehkäistä ja torjua ympäristövahinkoja ja -haittoja, huolehtia valtion vesitaloudellisista luvista ja yksityisoikeudellisista sopimuksista sekä huolehtia ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta.

ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtajien virkoihin tuli määräaikaan mennessä hakemuksia yhteensä 56:ltä henkilöltä.

Virkoihin 1.1.2020-31.12.2024 väliselle ajalle nimitetyt

Etelä-Savon ELY

Diplomi-insinööri, ylijohtaja Pekka Häkkinen 

Etelä-Pohjanmaan ELY

Arkkitehti, hallintotieteiden maisteri, suunnittelujohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Hämeen ELY

Diplomi-insinööri, ylijohtaja Tommi Muilu 

Kaakkois-Suomen ELY

Diplomi-insinööri, ylijohtaja Leena Gunnar 

Kainuun ELY

Filosofian tohtori, yksikön päällikkö Sari Myllyoja 

Keski-Suomen ELY

Filosofian kandidaatti, johtaja Kari Lehtinen 

Lapin ELY

Arkkitehti, johtaja Timo Jokelainen 

Pirkanmaan ELY

Filosofian maisteri, erityisasiantuntija Mari Rajala 

Pohjois-Karjalan ELY

Diplomi-insinööri, johtaja Janne Kärkkäinen 

Pohjois-Savon ELY

Diplomi-insinööri, johtaja Jari Mutanen 

Pohjois-Pohjanmaan ELY

Diplomi-insinööri, ylijohtaja Jonas Liimatta 

Uudenmaan ELY

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, johtaja Satu Pääkkönen 

Varsinais-Suomen ELY

Diplomi-insinööri, johtaja Olli Madekivi 

Lisätiedot

Hannele Pokka
kansliapäällikkö
0295 250 234
[email protected]

Pirkko Oilinki-Nenonen
ympäristöneuvos
0295 250 213
[email protected]