Hyppää sisältöön
Media

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli vähähiilisestä rakentamisesta
Elinkaaritarkastelu avainasemassa vähähiilisen rakentamisen edistämisessä

valtioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2021 14.07
Tiedote

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli torstaina vähähiilisestä rakentamisesta. Konkreettisina toimina vähähiilisen rakentamisen edistämiseen nousivat erityisesti rakennusten päästöjen elinkaaren aikainen tarkastelu, maankäytön suunnittelu ja yhdyskuntarakenne sekä panostukset tutkimukseen ja kehitykseen. Kokouksen puheenjohtajana toimivat ympäristö- ja ilmastoministerin valtiosihteeri Terhi Lehtonen sekä Allianssin Nuorten Agenda -ryhmän jäsen Sara Nyman.

Vähähiilisen rakentamisen tulevaisuudesta ja tiekartasta alusti ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen, ja kommenttipuheenvuoro kuultiin Rakennusteollisuuden toimitusjohtajalta Aleksi Randellilta. Sekä Kuittinen että Randell korostivat alustuksissaan rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen merkitystä ja innovaatioiden tarvetta.

Myös pyöreän pöydän keskustelussa korostui päästövähennystoimien tarkastelukulman muutos pelkästä rakennuksen energiatehokkuudesta rakennuksen elinkaaren aikaisiin päästöihin sekä tarkastelun ulottaminen yksittäisiä rakennuksia laajempiin alueisiin.

Puurakentamisen lisäämistä erityisesti julkisessa ja teollisessa rakentamisessa pidettiin tärkeänä, mutta samalla painotettiin, että kaikkien rakennusmateriaalien päästöjä on pyrittävä ripeästi vähentämään. Yhdyskuntarakenne voi joko helpottaa tai vaikeuttaa ilmastoviisasta elämäntapaa, ja hiilijalanjäljen arviointia kaavoituksen tasolla pitäisi myös kehittää. Myös rakennusten ja energiajärjestelmän vuorovaikutusta, älyratkaisuja ja sektori-integraatiota tulisi edistää.

”Kunnat luovat maankäytön ja kaavoituksen ratkaisuillaan perustan vähähiiliselle rakentamiselle”, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina totesi.

”Jatkossa on olennaista, miten rakennukset kytketään ilmastoneutraaliin energiajärjestelmään. Siellä missä se on mahdollista, rakennukset kannattaa kytkeä lämpöverkkoihin, mistä ne voivat saada eri lähteistä tuotettua uusiutuvaa energiaa ja niiden hukkalämpöjä voidaan ottaa talteen ja hyödyntää”, Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoi.

Vähähiilistä rakentamista vauhditettava tukitoimilla, osaamisesta myös vientiin vetoa

Pyöreässä pöydässä pidettiin tärkeänä, että uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja kestäviä lämmitystapavalintoja vauhditetaan erilaisilla tukijärjestelmillä.

”Vähähiilisen ja energiatehokkaan talon rakentaminen maksaa enemmän investointivaiheessa. Jos rakennusvaiheessa joutuu tinkimään laadusta, joutuu vuosien varrella maksamaan kovan hinnan lämmityksestä. Siksi energiatehokkuusinvestointien edullinen rahoittaminen on tärkeää”, WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder sanoi.

Keskustelussa nousi esiin myös Suomen ja muiden Pohjoismaiden edelläkävijyys vähähiilisessä rakentamisessa. Pyöreä pöytä totesi, että Suomen vahvaa rakentamisosaamista tulee entisestään kehittää niin, että vähähiilisyydestä saadaan vientituote ja samalla kasvatetaan Suomen rakentamisen hiilikädenjälkeä maailmalla.

Lisätietoja

Erkki Perälä
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 465 8388
[email protected]

Jarmo Muurman
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos
p. 0295 250 185
[email protected]

Matti Kuittinen
Erityisasiantuntija, vähähiilinen rakentaminen
p. 0295 250 268
[email protected]