Hyppää sisältöön
Media

Asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelu käyntiin – parlamentaarinen seurantaryhmä ja työryhmä asetettu

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2019 11.25
Tiedote

Ympäristöministeriö on asettanut parlamentaarisen seurantaryhmän ja työryhmän valmistelemaan asuntopoliittista kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2028. Ohjelma annetaan selontekona eduskunnalle 2020 aikana.

Parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. ”Nyt valmisteltava ohjelma tuo pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta valtion asuntopolitiikkaan, kun määritämme asumisen suuret linjat seuraavalle kahdeksalle vuodelle yhdessä eduskuntapuolueiden, ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa.”

Ohjelma toteuttaa hallitusohjelman sekä eduskunnan tarkastusvaliokunnan lokakuussa 2018 antaman mietinnön asuntopolitiikkaa koskevia kirjauksia. Ohjelmassa esitetään tavoitteet asuntopolitiikan kehittämiselle ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään.

Parlamentaarisessa seurantaryhmässä on jäsen kaikista eduskuntapuolueista. Seurantaryhmä ottaa kantaa ohjelman päälinjauksiin, tukee ja arvioi valmistelutyötä sekä tiivistää ohjelman valmistelua palvelevaa vuorovaikutusta erityisesti poliittisten toimijoiden kesken.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ja varapuheenjohtajana valtiovarainministeriön osastopäällikkö Mikko Spolander. Työryhmässä ovat edustettuina asuntopolitiikasta vastaavat ministeriöt ja virastot.

Työryhmä valmistelee asuntopoliittisen kehittämisohjelman hallitusohjelman kirjausten, tarkastusvaliokunnan mietinnön ja parlamentaarisen seurantaryhmän linjausten pohjalta. Työryhmän tehtävä on varmistaa, että asiantuntijoita ja sidosryhmiä kuullaan kattavasti valmistelun aikana, ja että ohjelman tueksi laaditaan tarvittavat vaikutusten arvioinnit sekä muut selvitykset.

Seurantaryhmän ja työryhmän toimikaudet kestävät 30. lokakuuta 2020 saakka. Ohjelman valmistelussa kuullaan laajasti alan toimijoita, etujärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013, [email protected]

kansliapäällikkö Hannele Pokka, p. 0295 250 234, [email protected]

Krista Mikkonen