Hyppää sisältöön
Media

Asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi suunnitteilla uusi avustus – asetusluonnos lausunnoille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2022 8.51
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, jonka perusteella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voisi vuosina 2022–2023 myöntää avustusta asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi. Lausuntoja voi antaa 15.7.2022 saakka.

– Pidän tärkeänä, että myös kaukolämmön osalta voidaan tulevaisuudessa hyödyntää nykyistä paremmin hukkalämpöä ja uusiutuvaa energiaa, kuten geotermistä energiaa ja aurinkoenergiaa. Olen erittäin hyvilläni siitä, että tämä avustus tulee auttamaan asuinrakennusten siirtämistä maailmaan, missä myös kaukolämpö tulee olemaan kestävästi tuotettua, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Hallitus esitti vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä, että valtion asuntorahastosta ohjattaisiin valtionavustuslain nojalla uuteen avustukseen enintään 10 miljoonaa euroa. Avustuksella vauhditettaisiin vihreää siirtymää ja lisättäisiin huoltovarmuutta. Avustus varmistuu, kun eduskunta hyväksyy lisätalousarvioesityksen.

– Riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista lämmöntuotannossa on johtanut siihen, että ihmisten lämmityskustannukset ovat nousseet hurjasti viime aikoina. Ainoa kestävä ratkaisu tähän on löytää tapoja tuottaa lämpöä kestävämmin. Tarvitaan siis juuri tämän avustuksen kaltaisia uusia työkaluja auttamaan irrottautumista fossiilisista polttoaineista, ministeri Ohisalo toteaa.

Avustusta voisi saada kaikkiin asuinrakennuksiin

Avustusta voisi saada kaikkiin asuinrakennuksiin, eli sitä voisivat hakea myös pientalojen ja vuokratalojen omistajat. Avustusta voisi saada kustannuksiin, jotka syntyvät kaukolämpölaitteistojen poistamisesta ja korvaamisesta laitteistoilla, joiden kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta.

Kiinteistön olisi sijaittava alueella, jossa laitteiston uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista. Myös samassa yhteydessä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä syntyvät kustannukset olisivat avustuskelpoisia.

Pientaloon avustusta voisi saada 2 000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden sekä 500 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden. Rivitaloyhtiölle vastaavat luvut olisivat 3000 euroa ja 1 000 euroa sekä asuinkerrostaloyhtiölle 4 000 euroa ja 2 000 euroa.

Avustuksen suuremmat myönteiset ympäristövaikutukset toteutuisivat pitkällä aikavälillä. Jos kaukolämpöverkossa virtaavan veden lämpötila voidaan laskea enintään 90 celsiusasteeseen, voitaisiin lämpöä tuottaa entistä tehokkaammin uusista lähteistä, kuten hukkalämmöstä, aurinkoenergiasta ja geotermisesta energiasta. Keskipitkällä aikavälillä yhä suurempi osa kaukolämmöstä voitaisiin tuottaa ilman hiilidioksidipäästöjä tuottavaa polttamista, kun kaukolämpöverkon tai sen osan lämpötilaa voitaisiin laskea.

Asetuksen olisi määrä astua voimaan viimeistään 1. syyskuuta 2022.

Lausuntoja asetusluonnoksesta voi antaa 17.6.–15.7.2022 asti Lausuntopalvelussa. 


Lisätietoja


perjantaina 17.6.2022
Jyrki Kauppinen
rakennusneuvos
p. 0295 250
[email protected]

aikavälillä 20.6.–8.7.2022
Liisa Meritähti
hallitussihteeri
p. 0295 250 376
[email protected]

Kaisa Ala-Sankila
asiantuntija
p. 0295 250 222
[email protected]

Ministerin haastattelut
Sameli Sivonen
erityisavustaja
p. 0504066855
[email protected]