Hyppää sisältöön
Media

Asetus EU:n muovituotteiden ympäristövaikutuksia koskevan direktiivin edellyttämistä tuotekielloista ja merkintävaatimuksista voimaan 23. elokuuta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.8.2021 13.25
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen eräistä muovituotteista. Asetuksessa säädetään tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämistä koskevan direktiivin edellyttämistä tuotekielloista ja merkintävaatimuksista. Tavoitteena on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä, etenkin merenrannoilla, sekä edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Asetuksen mukaiset tuotekiellot, eli kiellot saattaa tuote markkinoille, koskevat kaikkia oxo-hajoavaa muovia (muovimateriaalia, jonka sisältämät lisäaineet hapettumisen kautta aiheuttavat muovimateriaalin pilkkoutumisen mikrorakeiseksi tai sen kemiallisen hajoamisen) sisältäviä tuotteita sekä seuraavia kertakäyttöisiä muovituotteita:

 • muut kuin lääkelaitedirektiivien soveltamisalaan kuuluvat vanupuikot,
 • ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot),
 • lautaset,
 • muut kuin lääkelaitedirektiivien soveltamisalaan kuuluvat pillit,
 • juomien sekoitustikut,
 • ilmapalloihin kiinnitettävät ja niitä tukevat varret, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teolliseen tai muuhun ammattimaiseen käyttöön ja joita ei jaeta kuluttajille, mukaan lukien kyseisten varsien mekanismit,
 • paisutetusta polystyreenistä valmistetut yhden annoskoon syömävalmiin ruuan elintarvikepakkaukset,
 • paisutetusta polystyreenistä valmistetut juomapakkaukset, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina ja
 • paisutetusta polystyreenistä valmistetut juomamukit, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina.

Asetuksen mukaiset merkintävaatimukset koskevat seuraavia kertakäyttöisiä muovituotteita:

 • terveysiteet, tamponit ja tamponien asettimet,
 • henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön tarkoitetut kosteuspyyhkeet,
 • suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa ja
 • juomamukit.

Asetuksessa viitataan komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2020/2151, jossa on vahvistettu merkintävaatimusten toteuttamisen yksityiskohdat. Jokaiselle merkintävaatimusten piiriin kuuluvalle tuoteryhmälle on komission täytäntöönpanoasetuksessa säädetty tietty kuvamerkintä ja tietty tietoteksti, josta ilmenee, että tuote sisältää muovia tai että se on tehty muovista. Komission täytäntöönpanoasetuksessa on säädetty myös yksityiskohtaiset säännökset merkinnän sijainnista joko pakkauksessa tai tuotteessa, ja siitä, millä kielellä teksti on esitettävä. Komission täytäntöönpanoasetuksessa on myös yksilöity käytettävät kirjaisinkoot ja -värit. 

Tänään hyväksytty asetus tulee voimaan 23.8.2021 eli hieman myöhässä direktiivissä säädetystä aikataulusta, joka oli 3.7.2021.  Asetusta sovelletaan vain 23.8.2021 alkaen markkinoille saatettuihin tuotteisiin. Kaupoissa voi siten vielä asetuksen voimaantulon jälkeen olla laillisesti myytävänä sekä kiellettyjä että merkitsemättömiä tuotteita. 

Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia, merkintävaatimuksia, erilliskeräysvaatimuksia, laajennettua tuottajavastuuta, kuluttajavalistusta sekä tiedonkeruuta ja EU-raportointia. Tuotekiellot ja merkintävaatimukset ovat siis vain pieni osa direktiivin vaatimuksista. Muiden direktiivin vaatimusten kansallisesta täytäntöönpanosta on valmisteilla erillinen hallituksen esitys, joka pyritään saamaan lausunnoille lokakuussa 2021. Lisäksi tarvitaan uutta asetustason sääntelyä. Myös tänään hyväksyttyä asetusta täydennetään täytäntöönpanon edetessä.

Suomen on toteutettava direktiivin tuotekieltoja ja merkintävaatimuksia koskevat vaatimukset sellaisenaan. Niitä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Lisätietoja 

Katariina Haavanlammi
Lainsäädäntöneuvos 
p. 0295 250 072
[email protected]