Hyppää sisältöön
Media

Arviointi: Ilmastopaneelilla on ollut merkittävä vaikutus kansalliseen ilmastopolitiikkaan

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2023 13.35
Tiedote

Ulkopuolinen arviointi tarkasteli Suomen ilmastopaneelin kauden 2020-2023 toimintaa sekä toiminnan onnistumista ja vaikuttavuutta. Arvioinnin toteutti Gaia Consulting Oy syksyllä 2023 ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Ilmastopaneelin työ on arvioinnin mukaan kokonaisuutena onnistunut pääosin hyvin suhteessa sen mandaattiin ja tehtäviin.  Ilmastopaneelin nähtiin toteuttaneen kaudella 2020-2023 sen ydintehtävää, eli kansallisen lainsäädännön ja suunnitelmien kehittämistä. Eniten paneeli toimikin juuri ilmastolain ja sen mukaisten suunnitelmien kehittämisen parissa. Ilmastopaneelilla on nähty olevan merkittävä vaikutus kansalliseen ilmastopolitiikkaan ja se on onnistunut tukemaan päätöksentekoa ja virkavalmistelua.

Ilmastopaneelin työ on kasvanut ja ammattimaistunut. Paneeli tuotti toisella toimikaudellaan merkittävästi enemmän julkista ainestoa kuin ensimmäisellä kaudella. Myös paneelin medianäkyvyys kasvoi toisella kaudella merkittävästi. Ilmastopaneelin riippumattomuus on arvioinnin perusteella toteutunut hyvin.

Arvioinnin pohjalta ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi seuraavaa toimikautta varten

Arvioinnin pohjalta esitetään kehittämiskohteita paneelin seuraavalle toimikaudelle 2024-2027. Ilmastopaneelin työn priorisointia ja suunnitelmallisuutta tulisi edelleen kehittää. Paneelin jäsenillä tulisi olla riittävästi aikaa paneelityöskentelyyn ja tässä panelistien taustaorganisaatiot ovat tärkeässä roolissa. Ilmastopaneelin toimintaa vakauttaisi tiedesihteeristön vakinaistaminen ja viestintäasiantuntijan tehtävän muuttaminen täysipäiväiseksi.

Tiedonkulkua ilmastopaneelin ja ministeriöiden virkakunnan välillä tulisi edistää. Ilmastopaneelin tulisi myös edelleen kehittää vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja lisätä yhteistyötä muiden kansallisten tiedepaneelien sekä pohjoismaisten että muiden EU-maiden tiedepaneelien kanssa. 

Ilmastopaneelin toimikaudella tunnistettiin tiedevastaisuuden lisääntyminen ja ilmastopolitiikan kasvanut polarisoituminen, joiden nähtiin kasvattavan tarvetta paneelin riippumattomuuden osoittamiselle. Arvioinnissa nousi myös esiin tarve vahvistaa jatkossa paneelin poikkitieteellisyyttä kasvattamalla ihmis- ja politiikkatieteiden roolia teknis-luonnontieteellisen tieteen rinnalla. 

Riippumatonta tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä

Suomen ilmastopaneeli on ilmastolaissa asetettu riippumaton tieteellinen asiantuntijaelin. Se edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä, antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon sekä vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Ilmastolain mukaisesti valtioneuvosto asettaa ilmastopaneelin neljän vuoden määräajaksi kerrallaan.

Kaudella 2020-2023 Ilmastopaneelissa oli mukana 15 ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa. Paneelin puheenjohtajana toimi Helsingin yliopiston emeritusprofessori Markku Ollikainen.

Lisätietoja

Karoliina Anttonen
Hallitussihteeri
p. 0295250065
[email protected]