Hyppää sisältöön
Media

Aravavuokratalojen purkuavustukseen suunnitteilla korotus – asetusluonnos lausunnoille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2019 15.50
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla aravavuokratalojen purkuavustuksen enimmäismäärä nostettaisiin 70 prosentista 90 prosenttiin vuosina 2020-2022. Korotuksella tuettaisiin haastavassa tilanteessa olevia vuokrataloyhteisöjä sopeuttamaan asuntokantaansa. Lisäksi kaikkien avustuksensaajien tulisi laatia kartoitus purkumateriaaleista sekä selvitys niiden hyödyntämisestä.

Korotettua avustusta voitaisiin myöntää, jos purkuluvan saanut vuokratalo sijaitsee väestöltään vähenevällä alueella, eikä vuokratalon omistavalla yhteisöllä ole varaa purkaa sitä. Asuntojen vajaakäyttö on ajanut vuokrataloyhteisöjä taloudellisiin vaikeuksiin, kun taloista ei saada vuokratuottoa, mutta niiden ylläpidosta aiheutuu kustannuksia. Viimeinen keino ratkaista tilanne on talon purkaminen.

Ehtona purkukartoitus ja selvitys materiaalien hyödyntämisestä

Asetusmuutoksella edistettäisiin materiaalien kierrätystä ja kiertotaloutta rakennusalalla. Avustuksensaajan tulisi inventoida purettava materiaali sekä selvittää miten sitä voidaan hyödyntää. Selvityksestä aiheutuvia kustannuksia voitaisiin myös avustaa. Tiedot toimitettaisiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle, joka myös myöntää avustukset.

Purkuhankkeiden tukena ovat ympäristöministeriön marraskuussa 2019 julkaisemat kolme opasta kestävästä purkamisesta. ”Purkutyöt – opas teettäjälle ja tekijälle” kuvaa koko hallitun purkuprosessin kulun purkamisen valmistelusta purkutyön lopputarkastukseen asti. ”Purkukartoitus – opas laatijalle” opastaa purettavan rakennuksen inventoinnin tekemiseen ennen purkamista. ”Kiertotalous purkuhankkeissa – opas julkisiin hankintoihin” antaa eväät julkiselle ja yksityiselle tilaajalle purkutöihin liittyviin kestäviin hankintoihin.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan tammikuussa 2020.

Lausuntoja voi antaa 23.12.2019 asti lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Liisa Meritähti, p. 0295 250 376, [email protected]