Hyppää sisältöön
Media

Aravavuokratalojen purkuavustukseen muutoksia – purkumateriaalien hyödyntämisestä laadittava selvitys, avustukseen määräaikainen korotus

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.2.2020 11.29
Tiedote

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta aravavuokratalojen purkuavustuksesta. Kaikkien avustusta saavien vuokrataloyhteisöjen tulee jatkossa laatia selvitys purkumateriaalien hyödyntämisestä. Tavoitteena on edistää materiaalien kierrätystä ja kiertotaloutta rakennusalalla. Lisäksi avustuksen enimmäismäärä nousee 90 prosenttiin vuoden 2022 loppuun saakka. Korotettua avustusta voidaan myöntää sellaisten vuokratalojen purkamiseen, jotka sijaitsevat väestöltään vähenevillä alueilla, ja joiden omistaja on huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa.

”Rakennukset ovat materiaalipankkeja, ja purkumateriaalit tulee saada tehokkaasti kiertoon ja käyttöön. Jatkossa jokaisen valtion tuella purettavan aravatalon materiaalit inventoidaan tarkemmin ja niiden jatkokäyttöä edistetään. Tämä on käytännön teko kiertotalouden vauhdittamiseksi, ja se lisää tietoa ja kehittää käytäntöjä rakennusmateriaalien kierrättämisestä ja uudelleenkäytöstä rakennusalalla”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Selvitys voi olla esimerkiksi ympäristöministeriön purkukartoitusoppaan (2019) mukainen purkukartoitus. Tarkemmin selvityksen sisällöstä ohjeistaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, jolle selvitykset myös toimitetaan. ARA voi asettaa ehtoja purkumateriaalien hyödyntämisestä, kuten edellyttää, että ne ilmoitetaan rakennus- ja purkumateriaalien tietokantaan. ARA voi avustaa myös selvityksestä aiheutuvia kustannuksia.

Avustuskorotus tuo helpotusta vaikeassa tilanteessa oleville vuokrataloyhteisöille

Avustuksen enimmäismäärä nousee 70 prosentista 90 prosenttiin vuoden 2022 loppuun saakka. Korotettua avustusta voidaan myöntää purkuluvan saaneisiin aravavuokrataloihin, jotka sijaitsevat väestöltään vähenevillä alueilla, ja joiden omistajayhteisö on huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa. Avustuskorotuksella tuetaan valtion tuella rakennettuja asuntoja omistavien vuokrataloyhteisöjen mahdollisuuksia sopeuttaa asuntokantaansa muuttuneeseen kysyntään.

Asuntojen vajaakäyttö on ajanut vuokrataloyhteisöjä taloudellisiin vaikeuksiin erityisesti väestöltään vähenevillä alueilla, kun taloista ei saada vuokratuottoa, mutta niiden ylläpidosta aiheutuu kustannuksia. Talot saattavat sijaita kaukana kuntakeskuksista ja palveluista, eikä niiden taso välttämättä enää vastaa nykypäivän vaatimuksia ja tarpeita. Viimeinen keino ratkaista tilanne on talon purkaminen. Purkaminen voi helpottaa alueen asuntomarkkinoita laajemminkin, sillä vajaakäyttöiset vuokratalot nostavat omakustannusvuokralla toimivan vuokrataloyhteisön muidenkin asuntojen vuokria.

Valtion talousarvion mukaan vuonna 2020 voidaan myöntää purkuavustuksia enintään yhteensä 8 miljoonaa euroa.

Asetus tulee voimaan 1.3.2020. Korotettua avustusta voidaan myöntää myös vireillä oleviin hakemuksiin. Avustukset myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Liisa Meritähti, p. 0295 250 376, [email protected]

Purkuhankkeiden tukena ovat ympäristöministeriön marraskuussa 2019 julkaisemat kolme opasta kestävästä purkamisesta. ”Purkutyöt – opas teettäjälle ja tekijälle” kuvaa koko hallitun purkuprosessin kulun purkamisen valmistelusta purkutyön lopputarkastukseen asti. ”Purkukartoitus – opas laatijalle” opastaa purettavan rakennuksen inventoinnin tekemiseen ennen purkamista. ”Kiertotalous purkuhankkeissa – opas julkisiin hankintoihin” antaa eväät julkiselle ja yksityiselle tilaajalle purkutöihin liittyviin kestäviin hankintoihin.

Krista Mikkonen