Hyppää sisältöön
Media

Asetus tuulivoiman melutasoista valmisteille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2013 7.20
Tiedote -

Tuulivoimarakentamisen ulkomelutasoa koskevista suunnitteluohjearvoista valmistellaan valtioneuvoston asetus kevään 2014 aikana, kertoi asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen tuulivoimarakentamisen neuvottelupäivillä keskiviikkona 27.11.

”Tuulivoiman melukysymykset koetaan erityisen haastaviksi, joten luomme siihen täsmällisempää sääntelyä. Asetuksessa tullaan määrittelemään tuulivoimaloiden melua koskevat desibelirajat sekä alueet, joilla suunnittelun ohjearvoja sovelletaan”, ministeri Viitanen sanoi.

Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on esitetty myös näkemys, jonka mukaan tuulivoimaloiden ja asutuksen välille pitäisi määrittää tietty vähimmäisetäisyys. Koska riittävään etäisyyteen vaikuttavat muun muassa maaston muodot, tarvitaan suunnittelun yhteydessä tehtävää tapauskohtaista harkintaa. Siksi asetuksessa ei tulla vähimmäisetäisyyttä määrittelemään.

Ympäristöministeriö on myös laatinut ehdotuksen tuulivoimaloiden melun mallintamisesta ja mittaamisesta. Ehdotus oli lausunnolla loka-marraskuun aikana, ja palautteen pohjalta laaditaan lopulliset ohjeet, joiden tarkoituksena on antaa tukea tuulivoima-alueiden suunnittelulle.

Tuulivoimakaavoitus edennyt ripeästi

Paras keino oikean paikan valitsemiseksi teollisen kokoluokan tuulivoimaloille on kaavoitus. Lähes kaikissa maakuntien liitoissa on vireillä tuulivoimarakentamista käsittelevän maakuntakaavan laatiminen. Kuntien tuulivoimakaavoitusta puolestaan on vauhdittanut vuonna 2011 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka mahdollisti rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille suoraan yleiskaavan perusteella.

Vauhdikkaasti etenevä tuulivoimakaavoitus luo hyvät edellytykset Suomen pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamiselle. Strategian tavoitteen toteuttaminen edellyttää noin 1000 uuden voimalan rakentamista, ja nyt vireillä olevat kaavat mahdollistavat selvästi suuremman voimalamäärän rakentamisen.

”Kaavoitusta on monessa yhteydessä pidetty tuulivoimarakentamisen jarruna, jopa esteenä. Tältä osin tilanne on onneksi muuttunut hyvin nopeasti”, Viitanen totesi.

Lisätietoja:

Asunto- ja viestintäministerin erityisavustaja Jouni Parkkonen, ympäristöministeriö, p. 040 176 1304, [email protected]