Hyppää sisältöön
Media

1,8 miljarder euro i räntestödslån för att främja byggandet av bostäder till rimligt pris

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2021 13.34
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag fattat beslut om 2021 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyresbostäder till rimligt pris. I enlighet med riksdagens beslut fördelas fullmakter till ett belopp om sammanlagt 1,8 miljarder euro.

Tack vare räntestödsfullmakterna kan cirka 9 500 nya bostäder byggas och cirka 3 780 bostäder renoveras grundligt. Utöver räntestödsfullmakterna fördelas en fullmakt på 285 miljoner euro för borgenslån. Med den kan cirka 2 000 nya hyresbostäder byggas.

Sammanlagt 75 procent av räntestödslånen är avsedda för produktion av hyresbostäder. Sammanlagt 792 miljoner euro, det vill säga 44 procent av den fullmakt som fördelas, anvisas för så kallade normala hyresbostäder och 358 miljoner euro, det vill säga 20 procent, anvisas för boende för grupper med särskilda behov.

För så kallade korta hyresbostadslån anvisas 198 miljoner euro, det vill säga 11 procent av den totala fullmakten. Detta beräknas räcka till att bygga cirka 1 300 hyresbostäder.

Fullmakten för bostadsrättsbostäder är 447 miljoner euro. Med denna summa beräknas lån kunna beviljas för byggande av cirka 1 700 bostadsrättsbostäder och ombyggnad av cirka 1 445 bostäder.

För sådana lån som avses i lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag anvisas en borgensfullmakt på 100 miljoner euro.

De lån som är avsedda för nyproduktion riktas till centrum med den snabbaste tillväxttakten – i synnerhet Helsingforsregionen – och vid räntestöds- och borgensbeslut prioriteras nyproduktion av förmånliga och energisnåla bostäder. Räntestöd anvisas för ombyggnad i områden där det bedöms att bostäderna kommer att vara i bruk en lång tid framöver ifall de renoveras.

Stöd också till områden utanför tillväxtcentrum och för boende för grupper med särskilda behov

Räntestödslån kan också beviljas för byggande eller grundlig renovering av hyresbostäder utanför tillväxtcentrumen. Dessa områden kan beviljas stöd, om bostäder byggs för grupper med särskilda behov, om behovet av bostäder växer till exempel på grund av en stor investering som skapar arbetsplatser eller om kommunen behöver stöd för att anpassa sitt bostadsbestånd.

Bostäder för grupper med särskilda behov subventioneras också med ett investeringsunderstöd i anslutning till räntestödslånet. Understödsfullmakten uppgår till 90 miljoner euro och syftar i första hand till att stödja de grupper med särskilda behov som har den svåraste bostadssituationen, till exempel långtidsbostadslösa, personer med utvecklingsstörning, klienter inom psykiatrisk rehabilitering samt äldre med minnesstörningar. Med investeringsunderstödet syftar man också till att förebygga bostadslöshet och marginalisering bland unga.

Ytterligare information

Jorma Pietiläinen
överinspektör
miljöministeriet
tfn 0295 250 228
[email protected]

Kimmo Huovinen
biträdande direktör
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
tfn 0295 250 822
fornamn.efterna[email protected]

Krista Mikkonen