Virtaa vesienhoitoon – vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushaku

Vuoden 2021 haku on päättynyt

Ympäristöministeriön aloittama vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien ja valuma-alueiden eri maanomistajien yhteistyötä.

Vesistöt ovat valuma-alueidensa lapsia. Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia järvissä ovat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Virtavesissä kunnostustarve johtuu usein ravinne- ja kiintoainekuormituksesta tai patojen ja perkauksen haitoista. Myös pienvesien vedenlaatu ja elinympäristöt ovat heikentyneet maa- ja metsätalousalueiden kuivatuksen sekä vesistörakentamisen vuoksi. Kaikilla toimilla kaikissa vesistöissä ja niiden valuma-alueilla on merkitystä.

Vesistökunnostus hyödyttää koko kuntaa asukkaista yrityksiin

Vesistöjen tila vaikuttaa merkittävästi niin luonnon kuin ihmisten hyvinvointiin. Kunnostustoimilla varmistamme, että tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan viihtyisästä asuinympäristöstä sekä vesien virkistyskäytöstä uimarannoilla ja kala-apajilla. Monimuotoisilla vesiekosysteemeillä ja kalakannoilla on myös parhaat mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen.

Pienilläkin paikallisella hankkeella voi olla suuret vaikutukset. Hyväkuntoiset vesistöt vahvistavat koko seutukunnan elinvoimaa. Ne tukevat kalataloutta, synnyttävät mahdollisuuksia matkailuliiketoimintaan, piristävät kylätoimintaa ja tekevät alueesta vetovoimaisemman potentiaalisille uusille asukkaille ja yrittäjille.

Maa- ja metsätalouden kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla vähennetään vesistöön kohdistuvaa kuormitusta

Maa- ja metsätalousalueiden toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvitaan maan kuivatusta. Kuivatus kuitenkin häiritsee veden luontaista kiertokulkua ja lisää ravinteiden kulkeutumista vesistöön. Maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa tulisikin soveltaa luonnonmukaisia vesirakentamisen keinoja. Kokonaisvaltaisella valuma-aluelähtöisellä vesienhallinnalla voidaan parhaimmillaan parantaa peltomaan ja metsän kasvukuntoa sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta ja lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Näin saatte hankkeenne alkuun

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksista. Maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeeseen avustus haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Hankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajärjestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki. Hankkeen suunnitteluvaiheessa verkostoituminen on tärkeää, sillä vesien tilan parantamiseksi ja pysyvien tulosten aikaansaamiseksi toimenpiteisiin tarvitaan toisiamme. Olkaa ajoissa yhteydessä asiantuntijoihin, jotta saatte neuvoa hankkeen suunnitteluun. Alla on kuvattu, kuinka voit aloittaa kunnostus sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeen, miten haet avustusta sekä kuinka täytät hakulomakkeen.

ELY-keskus vastaa hakemusten käsittelystä ja asiantuntija-avusta

Vesistökunnostushankkeen avustushakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Vesistökunnostuksen yhteyshenkilöt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa

Huom. sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected], ellei nimen perässä toisin kerrota

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Vincent Westberg, ryhmäpäällikkö, p. 0295 027 956

Maakuntakohtaiset yhteyshenkilöt

Etelä-Pohjanmaa
Riku Palo, vesienhoidon asiantuntija, p. 0295 027 414

Pohjanmaa:
Helena Puro, vesienhoidon asiantuntija, p. 0295 027 029

Keski-Pohjanmaa:
Marko Aalto, vesitalousasiantuntija, p. 0295 027 971

Etelä-Savon ELY-keskus

Elina Häikiö, vesistöasiantuntija, p. 0295 016 575
Toni Roiha, vesistöasiantuntija, p. 0295 024 836
Juho Kotanen, johtava asiantuntija, p. 0295 024 192

Hämeen ELY-keskus

Heini-Marja Hulkko, hydrobiologi, p. 0295 025183
Harri Mäkelä, erityisasiantuntija, p. 0295 025207

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Antti Haapala, hydrobiologi, p. 0295 029103
Ville Räihä, vesienhoidon asiantuntija, p. 0295 029 226

Kainuun ELY-keskus

Timo Piirainen, vesitalousasiantuntija, p. 0295 023 877
Tuuli Mäkinen, ympäristöasiantuntija, ProAgria Itä-Suomi ry, KAIPO-verkko, p. 043 827 2308

Keski-Suomen ELY-keskus

Timo Sokka, vesitalousasiantuntija, p. 0295 024 816
Lauri Kaisto, vesitalousasiantuntija, p. 0295 024 752

Lapin ELY-keskus

Reijo Kallioniemi, vesitaloussuunnittelija, p. 0295 037 346
Jarmo Huhtala, ylitarkastaja, p. 0295 037 327
Annukka Puro-Tahvanainen, hydrobiologi, p. 0295 037 495
Henri Vaarala, ympäristöasiantuntija, p. 0295 037 089

Pirkanmaan ELY-keskus

Salla Taskinen, vesienhoidon asiantuntija, p. 0295 036 150,
Anu Peltonen, ylitarkastaja, p. 0295 036 367

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Tiina Käki, vesistöasiantuntija, p. 0295 026 196
Paula Mononen, johtava asiantuntija, vesienhoitotiimi, p. 0295 026 204

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Jaana Rääpysjärvi, ympäristöasiantuntija, p. 0295 038 055.
Jukka Tuohino, vesitalousasiantuntija, p. 0295 038 426

Pohjois-Savon ELY-keskus

Sanna Katajamäki, vesitalousasiantuntija, p. 0295 026 804
Veli-Matti Vallinkoski, johtava vesienhoidon asiantuntija p. 0295 026 854

Uudenmaan ELY-keskus

Pasi Lempinen, erikoistutkija, p. 0295 021 425
Harri Aulaskari, erikoissuunnittelija, p. 0295 021 375

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ari Sallmén, vesitalousasiantuntija, p. 0295 022 937
Pekka Paavilainen, ylitarkastaja, p. 0295 022 921

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan yhteyshenkilöt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Anne-Mari Rytkönen, johtava vesitalousasiantuntija, p. 0295 038 083

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Eeva Nuotio, johtava vesitalousasiantuntija, p. 0295 028 025

Jaa hyvää sanomaa käyttämällä valmista viestintämateriaalia

Haluatko jakaa tietoa vesistökunnostushankkeiden rahoitushausta? Lataa alta päivitystekstit ja niihin tehdyt kuvat, joita voit julkaista organisaationne omissa sosiaalisen median kanavissa. Voit myös sijoittaa verkkosivustollenne rahoitushausta kertovan linkkipainikkeen, joka johtaa tälle sivulle lisätietoon.