Latausinfratukien vaikutus ajoneuvokantaan ja päästöihin -webinaari

Keskiviikko 8.5.2024 klo 9.00 –  10.30

ympäristöministeriö

LATAAVA-tutkimushankkeessa on tuotettu tietoa latausinfratukien vaikutuksista sähköautojen määrään ja liikenteen päästöihin. Tervetuloa webinaariin kuulemaan tuloksista!

Suomen tavoitteena on puolittaa taakanjakosektorin päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Taakanjakosektoriin kuuluvat mm. liikenne, maatalous, rakennusten erillislämmitys ja jätehuolto. Liikenteen osuus taakanjakosektorin päästöistä on suurin (noin 40 %) ja liikenteen päästövähennykset ovat merkittävässä roolissa taakanjakosektorin vuoden 2030 tavoitteen saavuttamisessa.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää monia toimenpiteitä. Kotimaan liikenteen päästöistä yli 90 prosenttia aiheutuu tieliikenteestä. Sähköistyminen on merkittävä päästövähennyskeino tieliikenteessä, ja sähköistymiseen suunnattuja tukia on viime vuosina osoitettu mm. sähköautojen hankintaan ja latausinfrastruktuurin rakentamiseen. Kansallisten toimenpiteiden lisäksi sähköistymistä vauhditetaan EU-tason toimilla.

Nopeasti etenevä sähköistyminen edellyttää ohjauskeinojen tarkastelua ja niiden tason sopeuttamista markkinatilanteen muuttuessa. Jotta tuet saadaan asetettua sopivalle tasolle, tarvitaan tietoa tuen vaikuttavuudesta.

LATAAVA-tutkimushankkeessa tutkittiin yksityiseen ja julkiseen latausinfraan kohdennettujen tukien vaikutuksia. Tutkimushankkeen ovat toteuttaneet Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja Suomen ympäristökeskus (Syke). Hankkeen ohjausryhmässä on lisäksi ollut asiantuntijoita ympäristöministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (Ara), Energiavirastosta ja Traficomista. Lisätietoa hankkeesta: https://tietokayttoon.fi/-/latausinfratukien-vaikutus-ajoneuvokantaan-ja-paastoihin-lataava-

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 6.5.2024 TÄSTÄ LINKISTÄ.
Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille 7.5.2024.

Ohjelma

9:00 Tilaisuus alkaa

 • Tervetulosanat, Samuli Alppi ympäristöministeriö

 • LATAAVA–tutkimushanke, Marita Laukkanen, Kimmo Palanne ja Anna Sahari VATT sekä Eija Ferreira, Jouni Räihä, Emilia Suomalainen ja Sampo Vesanen Syke

  • Latausinfran ja sähköautokannan nykytilanne

  • Yksityisen latausinfran tuen analyysi ja kyselytutkimuksen tulokset

  • Julkisen latausinfran tuen analyysi

  • Latausinfratukien tulevaisuus, johtopäätökset

 • Tutkimusryhmä vastaa osallistujien kysymyksiin

 • Tilaisuuden päätössanat, Samuli Alppi ympäristöministeriö

Tilaisuus päättyy klo 10:30 mennessä.