Maaperän ja metsien hiilivarastot ja nielut sekä niiden säilymiseen/kertymiseen vaikuttavat tekijät

Keskiviikko 27.5.2020 klo 9.00 –  11.00

ympäristöministeriö

Koulutus toteutetaan skype-koulutuksena

Koulutus on suunnattu ympäristöhallinnon työntekijöille, ja tarkoituksena on lisätä tietoa ja keskustella hiilivarastoihin ja nieluihin liittyvistä kysymyksistä.

Ohjelma

Keskiviikko 27.5.2020 

9.00 
Ajankohtaiskatsaus (pdf),
ympäristöneuvos Jarmo Muurman, YM

9.15
Bioenergia (pdf),
dosentti Sampo Soimakallio, SYKE

9.35
Metsien hiilinielut ja –varasto(pdf),
erikoistutkija Tarja Tuomainen, LUKE

9.55
Kuntien hiilineutraaliustavoitteet ja kompensaatiot (pdf),
professori Jyri Seppälä, SYKE

10.15
Kommenttipuheenvuorot:
YM:n puheenvuoro (pdf),
neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski
ELYn puheenvuoro (pdf),
johtava asiantuntija Soili Ingelin, PIRELY
Kuntaliiton puheenvuoro (pdf),
ympäristöpäällikkö Miira Riipinen

10.30
Loppukeskustelu
Mitä esteitä hiilivarastojen ja hiilinielujen kasvattamisella on?
Missä ovat suurimmat tietoaukot?
Miten hiilivarastoja ja nieluja kasvattamista voitaisiin edistää
YM:ssä/ELY:issä/alueissa/kunnissa? Mahdollisuudet ja haasteet

10.55
Loppusanat,
ympäristöneuvos Jarmo Muurman, YM

11.00
Tilaisuus päättyy