Rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuurin teemaryhmä

Kokonaisarkkitehtuurin teemaryhmän tehtävänä on yhteensovittaa rakennetun ympäristön keskeiset prosessit ja tietovirrat osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria.

Teemaryhmän toimintaan voi ilmoittautua mukaan lähettämällä viestin osoitteeseen [email protected]. Kerro viestissäsi, haluatko osallistua teemaryhmän kokouksiin vai seurata toimintaa teemaryhmän kokousten muistioiden kautta.

Kokonaisarkkitehtuurin teemaryhmän työn pohjana on käytetty oheista kuvaa rakennetun ympäristön toimialueen pääprosesseista ja tietovirroista. 

Kuva: Pääprosessit ja tietovirrat rakennetun ympäristön tietoalueella

Rakennetun ympäristön prosessikartta

Kokonaisarkkitehtuurin teemaryhmän tukena oli syksystä 2022 kevääseen 2023 kokonaisarkkitehtuurikonsultti (Ubigu Oy). KA-konsultin tehtävänä oli kuvata kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia KA-teemaryhmässä tunnistettujen pääprosessien pohjalta yhteistyössä teemaryhmän kanssa. Kuvaukset toteutettiin prosessikartan sekä prosessien kuvausmatriisien avulla. Työn tulosten avulla jatketaan työtä rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseksi.

Prosessien kuvausmatriisit

Mitä kokonaisarkkitehtuuri on?

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne.  

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä yhdistää eri tahoilla tehtyjä selvityksiä, raportteja ja analyyseja kokonaiskuvan muodostamiseksi. Sen avulla selvitetään, miten rakennetun ympäristön tietoja käytetään tai voitaisiin käyttää erilaisissa käyttöyhteyksissä, esimerkiksi maankäytön, rakentamisen, vesi- tai maa-alueiden käytön tai ympäristönsuojelun palvelujen tuottamiseksi yli hallinnonalojen ja hankkeiden.  

Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation tarkoituksena on rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. 

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmää käytetään myös osahankkeiden yhteensovittamisessa, yhteisten tunnisteiden määrittelyissä ja näiden semanttisen yhteentoimivuuden varmistamisessa, osana sanasto- ja nimikkeistötyötä. 

Lisätietoja

Anssi Hänninen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250451   Sähköpostiosoite:


Juha-Pekka Maijala, rakennusneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250173   Sähköpostiosoite: