Kiertotalouden sankarit

Paula Eskola on materiaalitehokkuuden moniosaaja: “Kiertotalouteen siirtyminen ei ole vain tärkeää, vaan pakollista”

Paula Eskola on omistanut koko työuransa kiertotaloudelle. Hän on ollut mukana kehittämässä teollisuusyritysten materiaalitehokkuutta ja digitaalista Materiaalitoria. Eskolan mukaan osaaminen teknologian ja alustatalouden parissa voi tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijän.

Mitä teet kiertotalouden parissa?

“Toimin johtavana asiantuntijana valtion omistamassa kestävän kehityksen yhtiössä, Motivassa. Olen työskennellyt kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden parissa koko työurani. Nykyään tehtäväni on kehittää työkaluja ja toimintamalleja kiertotalouden edistämiseksi yrityksille. 

Olemme esimerkiksi kehittäneet teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin, jossa autetaan yrityksiä hyödyntämään tehokkaammin toistensa sivuvirtoja tai jätteitä. Tämä tuo yrityksille sekä kustannussäästöjä että ympäristöhyötyjä ja synnyttää myös uutta liiketoimintaa

Uusin projektimme on Motivan ja ympäristöministeriön yhdessä kehittämä digitaalinen Materiaalitori, joka tekee sivuvirtojen hyödyntämisestä entistä helpompaa. Sen ympärille on tarkoitus luoda kokonainen järjestelmä, joka avulla voidaan tehostaa materiaalien kiertoa ja luoda uutta liiketoimintaa.”

Miten kiertotalousajattelu alkoi? Mistä idea syntyi?

“Tarinani kiertotalouden parissa alkoi heti valmistuttuani biotekniikan ja ympäristönsuojelutekniikan parista Otaniemestä. 

Tutkijana Teknologian tutkimuskeskuksessa jo ensimmäinen työtehtäväni käsitteli kiertotaloutta. Kehitin ohjelmaa, jonka avulla voisi edistää sivuvirtojen hyötykäyttöä ja pienentää tierakentamisen ympäristövaikutuksia.

Motivalle päädyin 12 vuotta sitten, kun toimintaa laajennettiin materiaalitehokkuuden suuntaan. On ollut kiinnostavaa työskennellä kiertotalouden parissa niin tutkijana kuin asiantuntijana.”

Mikä vauhdittaisi mielestäsi Suomen siirtymistä kiertotalouteen?

“Kiertotalous ei vain ole tärkeää, vaan pakollista, sillä meidän täytyy muuttaa tuotanto- ja kulutustapojamme. Se on tärkeä askel kohti hiilineutraaliutta ja luo myös uutta liiketoimintaa.

On hyvä, että Suomessa tehdään pitkän aikavälin suunnitelmia, kuten kiertotalouden strategista ohjelmaa. Suomessa on huippuluokan osaamista kiertotalouden parissa. Meidän tulisi yhdistää teknologiaosaaminen ja digitaaliset innovaatiot kiertotalouden edistämiseksi. Nämä ovat taitoja, joita voisimme viedä myös kansainvälisille markkinoille.

Vaikka Suomella on hyvät eväät kiertotalouteen, paljon on vielä tehtävää. Suomella mahdollisuus olla kiertotalouden kansainvälinen edelläkävijä!”

Paula Eskola, Motiva: Kiertotalous ei ole vain tärkeää, vaan pakollista, sillä meidän täytyy muuttaa tuotanto- ja kulutustapojamme. Suomessa on huippuluokan osaamista teknologian ja alustatalouden parissa. Meistä voi tulla kiertotalouden kansainvälinen edelläkävijä.