Kestävä kaupunki -ohjelma

Kestävä kaupunki -ohjelma vauhdittaa kestävää kehitystä sekä käytännön kaupunkikehittämisessä että kaupunkien johtamisessa. Ohjelman pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys. Uusia ratkaisuja etsitään erityisesti näitä teemoja yhdistäviin ja niiden väliin jääviin haasteisiin. 

Ohjelman taustalla vaikuttavat muun muassa YK:n vuonna 2016 hyväksytty maailmanlaajuinen kaupunkikehitysohjelma (New Urban Agenda), YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja EU:n oma kaupunkiagenda (Urban Agenda for the EU).

Ohjelmaa toteutetaan kokeilukulttuuriperiaatteella, muun muassa pilottihankkeiden kautta. Toiminnassa ratkotaan kaupunkien ja kuntien yhteisiä kestävyyshaasteita, tuetaan kaupunkien ja kuntien kokeiluja ja pilotteja, levitetään hyviä käytäntöjä ja tuetaan niiden laajempaa käyttöönottoa sekä vahvistetaan kestävän kaupunkikehityksen kansainvälisiä yhteyksiä. 

Ohjelman toteutusta koordinoi ympäristöministeriö. Yhteistyössä ovat mukana myös kaupungit, kunnat, muut ministeriöt ja muut kestävän kaupunkikehityksen toimijat. 

Kestävä kaupunki -ohjelman painopistealueet

Kestävä kasvu

Vähähiiliset kaupungit

 • Vähähiilisyys
 • Kiertotalous, resurssitehokkuus
 • Kestävä ruokajärjestelmä, ravinnekierrot, lähiruoka
 • Puurakentaminen
 • Innovatiiviset kestävät julkiset hankinnat

Älykkäät kaupungit

 • Liikenne ja kestävä liikkuminen
 • Älykäs infra ja älykäs energia
 • Älykkäät palvelut ja palveluketjut
 • Digitalisaatio

Kestävä hyvinvointi

Sosiaalisesti kestävät kaupungit

 • Segregaation torjunta
 • Eriarvoisuuden kaventaminen
 • Yhteisöllisyys
 • Edullinen asuminen
 • Kotoutuminen
 • Kulttuuri
 • Turvallisuus

Terveelliset kaupungit

 • Terveet sisä- ja ulkotilat
 • Viheralueet ja virkistys, ekosysteemipalvelut, luontopohjaiset ratkaisut
 • Esteettömyys

Lisätietoja

Virve Hokkanen, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueet ja yhdyskunnat 0295250034  


Suvi ( YM ) Anttila, ma. erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueet ja yhdyskunnat 0295250208  


Iina Heikkilä, asiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueet ja yhdyskunnat 0295250448