Kestävä kaupunki -ohjelma

Kaupungit ja kunnat kirittävät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Teot, joilla kestävyys kehittyy, voivat olla suuria tai pieniä. Usein ne vaativat yhteistyötä toimialojen välillä ja myös sellaisissa asioissa, joita ei yleensä hoideta yhdessä.

Kestävä kaupunki -ohjelma tuo yhteen kehittäjiä kunnista, ministeriöistä ja muista organisaatioista. Tavoitteena on saada hyviksi havaitut ratkaisut leviämään kunnasta toiseen. Ratkaisut koskevat niin käytännön työtä kuin kaupunkien johtamista.

Ohjelman pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys. Uusia ratkaisuja etsitään erityisesti näitä teemoja yhdistäviin ja niiden väliin jääviin haasteisiin. 

Ohjelman kehittämishankkeisiin, kokeiluihin sekä asiantuntija- ja vertaissparrauksiin on osallistunut jo noin 80 kuntaa ja 50 muuta toimijaa. Toiminnassa ratkotaan kaupunkien ja kuntien yhteisiä kestävyyshaasteita, tuetaan kaupunkien ja kuntien kokeiluja ja pilotteja, levitetään hyviä käytäntöjä ja tuetaan niiden laajempaa käyttöönottoa sekä vahvistetaan kestävän kaupunkikehityksen kansainvälisiä yhteyksiä. 

Ohjelman taustalla vaikuttavat muun muassa YK:n vuonna 2016 hyväksytty maailmanlaajuinen kaupunkikehitysohjelma (New Urban Agenda), YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja EU:n oma kaupunkiagenda (Urban Agenda for the EU).

Ympäristöministeriö koordinoi Kestävä kaupunki -ohjelmaa vuosina 2019–2023. Yhteistyössä ovat mukana myös kaupungit, kunnat, muut ministeriöt ja monipuolinen joukko muita kestävän kaupunkikehityksen toimijoita.

Lisätietoja

Virve Hokkanen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Elinympäristöt Puhelin:0295250034   Sähköpostiosoite: