Kiertotalous

Ympäristöministeriön tavoitteena on tehdä kiertotaloudesta talouden uusi perusta, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin. Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja hillitä ilmastonmuutosta ja pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Kiertotaloudessa luonnonvaroja käytetään kestävämmin ja ne pysyvät kierrossa pitempään ja turvallisesti.

Ympäristöministeriössä kiertotalouteen liittyvää työtä tehdään rakennetun ympäristön osastolla, ympäristönsuojeluosastolla ja luontoympäristöosastolla.

Kiertotalouden edistämisohjelma

Kiertotalouden edistämisohjelma

Suomelle laaditaan strateginen kiertotalouden edistämisohjelma vuoteen 2035. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta.

Kietotalouden edistäminen

Muovitiekartta

Muovitiekartta

Kansallisen muovitiekartan verkkosivuille on koottu toimia, joilla voimme vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja.

Muovitiekartta.fi

Vähähiilinen rakentaminen

Vähähiilinen rakentaminen

Rakennussektorin päästöjen vähentämiseen on monia keinoja sekä olemassa olevassa rakennuskannassa että uudisrakentamisessa. Yhä tärkeämpää tarkastella rakennusten koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.

Vähähiilinen rakentaminen