Hyppää sisältöön
Media

Yritystoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevä kokous käyntiin Madridissa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2019 3.44
Tiedote

Yritystoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevä European Business and Nature -kokous järjestetään 7.-8.11. Kokouksessa koostetaan yritysten näkemyksiä uusien, vuonna 2020 sovittavien kansainvälisten luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden valmistelua varten ja jaetaan tietoa edelläkävijä yritysten toiminnasta luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Valtiosihteeri Terhi Lehtonen osallistuu kokoukseen.

Kokouksessa on tarkoitus herätellä yritysmaailmaa toimimaan luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämiseksi nykyistä laajemmin ja antamaan vapaaehtoisia sitoumuksia luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

”Luonnon köyhtyminen on yhtä vakava ja kiireellinen kriisi kuin ilmastonmuutos. Ne ovat saman kolikon kaksi puolta ja vaativat yhteisiä ratkaisuja, myös yritysmaailmassa. Yritystoiminta vaikuttaa merkittävästi luonnon monimuotoisuuden katoon ja yritykset voivat myös edistää valinnoillaan luonnon hyvää tilaa. Luonnon puolesta toimiminen voi antaa myös kilpailuetua", Lehtonen sanoo.

"On tärkeää, että yritykset osallistuvat uusien kansainvälisten luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden määrittelyyn, ja sitoutuvat osaltaan luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen”, Lehtonen kertoo.
 

Suomi on mukana järjestämässä kokousta

Suomi on mukana järjestämässä European Business and Nature -kokousta EU-puheenjohtajamaan roolissa. Kokoukseen osallistuu yli 320 yritysten, hallinnon ja järjestöjen edustajaa ympäri Eurooppaa.

Suomen delegaatiossa kokoukseen osallistuu ympäristöministeriön virkamiesten lisäksi yritysvastuuverkosto FIBS, Suomen ympäristökeskus, SOK ja UPM.

"Luonnon monimuotoisuus on teema, joka tulisi nostaa yritysten ilmastotekemisen rinnalle. Kaupparyhmänä teemme jo nyt tekoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Odotamme kokoukselta pohjaa yhteisille käytänteille ja konkreettisia ideoita luonnon monimuotoisuuden paremmaksi huomioimiseksi niin yritysten kuin yhteisöjen agendalla", SOK:n vastuullisuuspäällikkö Senja Forsman toteaa.

”Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on kehittyvän biotalouden perusta. Käytännön toimet ratkaisevat, ja parhaiden käytäntöjen valtavirtaistaminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Siksi UPM on mukana Suomen delegaatiossa”, sanoo UPM:n kestävän metsätalouden kehittämisestä vastaava Timo Lehesvirta.

”Biodiversiteettikriisi on viimein saamassa ansaitsemansa huomion julkisessa keskustelussa ilmastokriisin rinnalla niin Suomessa kuin maailmalla. Yritykset ovat avainroolissa tämänkin haasteen ratkaisussa ja heidän äänensä on tärkeä saada kuuluviin. Olemme yhdessä ympäristöministeriön kanssa valmentaneet viimeisen viiden vuoden aikana kaikkiaan 50 suurta yritystä ja organisaatiota luontopääomakysymysten osalta, ja tämä delegaatio on jäsenillemme loistava tilaisuus osallistua teeman käsittelyyn nyt myös kansainvälisellä tasolla”, kertoo FIBSin ympäristövastuukoordinaattori Angelina Kuokkanen.

”Luonnon monimuotoisuus tarvitsee yrityksiä. Suuri osa luontoa koskevista päätöksissä tehdään päivittäin joko suoraan tai epäsuoraan yrityksissä. Esimerkiksi miten raaka-aineiden hankinnassa huomioidaan kestävyyskriteerit? Onko puu hankittu uhanalaisista luonnonmetsistä vai sertifioiduista talousmetsistä? Onko käytetty energia hiilivapaata vai fossiilista peräisin? Kolmanneksi merkittävin monimuotoisuuden uhka on ilmastonmuutos”, sanoo biodiversiteettiasiantuntija Riku Lumiaro Suomen ympäristökeskuksesta.

 

European Business and Nature -kokousta voi seurata suoratoistona:


Kokous on osa 4.-8.11. Madridissa järjestettävää yrityksille suunnattua Natural Capital -viikkoa, jonka tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuuden huomioimista yritysmaailmassa tiedon, ideoiden ja kokemusten vaihdon kautta.


Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, [email protected], p. 0295 250 198

Valtiosihteeri Terhi Lehtonen, [email protected], p. 0295 161 000