Hyppää sisältöön
Media

Ympäristönsuojelulaki todettu toimivaksi - ympäristöministeriö parantaisi lupamenettelyjä entisestään 

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2022 14.31
Tiedote

Ympäristöministeriö arvioi tuoreen ympäristönsuojelulain toimivuusarvioinnin perusteella tarpeellisena valtakunnallisen toimivallan omaavan lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen perustamista sekä ympäristölupakäsittelyn ja -valvonnan sähköisen asioinnin kehittämistä. Vihreän siirtymän vauhdittamiseksi ympäristöhallinnon voimavaroja on lisättävä, kuten hallituksen kehysriihessä päädyttiinkin määräaikaisesti tekemään.

Ympäristönsuojelulakia on uudistettu useaan otteeseen viime vuosina nimenomaan lupakäsittelyn sujuvoittamiseksi. Tuoreen 5.4.2022 julkaistun arvioinnin mukaan ympäristönsuojelulain uudistukset ovat pääosin onnistuneet. Uudistukset ovat sujuvoittaneet menettelyjä ja tehostaneet valvontaa. Esimerkiksi turvetuotannon sijoituspaikan luonnonarvot on voitu huomioida paremmin ympäristöluvissa. Ympäristönsuojelun tason ei arvioitu huonontuneen uudistuksissa ja osa uudistuksista jopa paransi ympäristönsuojelun tasoa. Sen sijaan arvioinnin mukaan uudistukset eivät varsinaisesti parantaneet osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ympäristölupamenettelyssä.

 Valtakunnallisessa virastossa yhdistettäisiin nykyiset aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristölupien lupa- ja valvontaresurssit ja työntekijöiden asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää tehokkaammin valtakunnallisesti.

”Sähköistä asiointipalvelua tulee kehittää voimakkaammin, jotta palvelu tukisi sekä haitankärsijöitä, luvanhakijoita että viranomaisia niin valtion kuin kuntien ympäristölupamenettelyissä ja valvonnassa On myös tärkeää, että ympäristönsuojelun korkeasta tasosta ja ympäristöperusoikeuden turvaamisesta huolehditaan kaikissa tilanteissa”, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski sanoo.

Kehysriihen rahoituksella päästään alkuun lupamenettelyihin liittyvän digitalisaation jatkokehittämisessä. Ympäristöministeriö painottaa kuitenkin, että kehitystyö edellyttää riittävää lisärahoitusta vielä tekeillä oleviin uudistushankkeisiin, myös kuntien saamiseksi mukaan sähköiseen asiointipalveluun ja ympäristötiedon kytkemiseksi paremmin lupamenettelyn ja -valvonnan sähköisiin järjestelmiin.

EU:n komissio julkisti 5.4.2022 teollisuuspäästödirektiivin muutosehdotuksen, joka läpi mennessään edellyttää muutoksia ympäristönsuojelulakiin. Muutoksia lakiin on tulossa myös jo vireillä olevista säädöshankkeista, kuten lain 89 §:n muutos, joka osaltaan vastaa toimivuus- ja vaikuttavuusarvioinnissa esiin nostettuihin kehittämiskohteisiin.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Tia Laine-Ylijoki-Laakso, [email protected], p. 0295 250 150