Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriön työryhmä ennallistamaan heikentynyttä luontoa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.3.2014 9.29
Tiedote

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän edistämään heikentyneiden ekosysteemien tilaa. Työ toteuttaa valtioneuvoston hyväksymää Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaa ja toimintaohjelmaa, joiden mukaan Suomi osallistuu heikentyneiden ekosysteemien ennallistamisen maailmanlaajuisen, vähintään 15 prosentin pinta-alaosuuden tavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2020 mennessä. Taustalla ovat kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen tavoitteet.

Ekosysteemeillä tarkoitetaan elollisesta ja elottomasta luonnosta muodostuvia toiminnallisia kokonaisuuksia, kuten soita tai metsiä. Monimuotoiset ja toimivat ekosysteemit tuottavat ihmiskunnalle välttämättömiä tai erittäin tärkeitä hyötyjä ja palveluita; ne esimerkiksi hillitsevät ilmastonmuutosta ja auttavat siihen sopeutumisessa. Heikentyneen luonnon ennallistaminen turvaa elintärkeät ekosysteemipalvelut myös tulevaisuudessa.

"Tavoitteeksi on asetettu, että kaikkien luontaisten elinympäristöjen kato pysäytetään, ja niiden heikentymistä ja pirstoutumista myös vähennetään merkittävästi ", kuvaa ylijohtaja Timo Tanninen ympäristöministeriöstä.

Työryhmä laatii ehdotuksen ennallistamistavoitteen toteuttamisesta vuoden 2014 loppuun mennessä. Ehdotuksessa otetaan kantaa esimerkiksi ennallistettavien kohteiden valintakriteereihin sekä linjataan heikentyneiden ekosysteemien ennallistamiseen liittyviä tarpeita, menetelmiä ja aikajännettä.

”Taustalla olevat kansainväliset sopimukset ovat joustavia ja jättävät runsaasti liikkuvavaraa käytännön kansalliseen toteutukseen. Ennallistaminen tulee kohdentaa kansalliset lähtökohdat huomioiden, tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti”, sanoo ylijohtaja Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriöstä.

Työ toteutetaan ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteistyönä, laaja-alaisen asiantuntijajoukon voimin ja kaikkia sidosryhmiä kuunnellen. Työryhmän puheenjohtaja professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta peräänkuuluttaa käytännöllisiä ja innovatiivisia ennallistamismenetelmiä sekä realistista aikataulutusta. "Kansainvälisesti sovittu tavoite monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä vuoteen 2020 mennessä on mielestäni epärealistinen. Vaikka tämän työryhmän aikataulu on tiukka, saamme varmasti sisällöllisesti sekä aikataulullisesti mielekkään esityksen aikaan”.

Lisätietoja

työryhmän puheenjohtaja, professori Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto,
p. 050 5946881,[email protected]

ympäristöneuvos Aulikki Alanen, ympäristöministeriö,
p. 0295 250 333, [email protected]

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön:

  • Kuva 1 (jpg, 3,1 Mt), kuvateksti: Ojituksen seurauksena suolle kasvaneen puuston poisto useimmiten suon ennallistumisen edellytys. Samalla  työllistetään paikallisia metsätalousyrittäjiä ja saadaan puunmyyntituloja, joita voidaan käyttää ojien tukkimiseen. Kuva Pekka Vesterinen.
  • Kuva 2 (jpg, 9,3 Mt), kuvateksti: Soita ennallistamalla turvataan suoluonnon monimuotoisuutta sekä parannetaan soiden ekosysteemipalveluja esimerkiksi marjastuksen ja metsästyksen osalta. EU-rahoitteiset LIFE-hankkeet - kuten parhaillaan käynnissä oleva Suoverkosto-LIFE - ovat 1990-luvulta alkaen tuoneet merkittävän lisän ennallistamisen rahoitukseen. Kuva Philippe Fayt.