Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriön tutkimushanke selvittää kipsin käyttöä pelloilla Itämeren rantavaltioissa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.9.2019 6.19
Tiedote

Ympäristöministeriö edistää peltojen kipsikäsittelyä Itämeren rantavaltioissa käynnistämällä tutkimus- ja kehittämishankkeen. Kipsin avulla voitaisiin vähentää merkittävästi maatalouden ravinnepäästöjä rantavaltioissa ja parantaa Itämeren veden tilaa.

Hanke tuottaa tietoa eri maiden viljelijöiden valmiudesta käyttää kipsiä pelloillaan, potentiaalisista levityspinta-aloista, toimintatavoista ja logistiikasta kipsin laajaa peltokäyttöä varten. Hankkeessa suunnitellaan kipsipilotti yhteen Itämeren rantavaltioon ja selvitetään sopiva rahoitusmalli. Samalla lisätään maatalouden ympäristönsuojelun toimijoiden yhteistyötä sekä tietoa Itämeren suojelusta Itämeren rantavaltioissa. Hanke luo edellytyksiä sille, että kipsin käyttö olisi tunnistettu rehevöitymistä vähentävänä keinona Itämeren suojelukomission (HELCOM) Itämeren suojelun toimintaohjelmassa ja Itämeren alueen ravinnekierrätysstrategiassa.

Suomessa on tutkittu noin kymmenen vuoden ajan kipsin vaikutusta maan kykyyn pidättää fosforia ja rajoittaa fosforin huuhtoumista vesiin. Viimeksi asiaa ovat tutkineet Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus SAVE-hankkeessa 2016-2018. Tutkimusten mukaan kipsi vähentää fosforikuormitusta ja eroosiota noin 50 prosenttia. Kipsi vähentää merkittävästi myös orgaanisen hiilen huuhtoumaa.

”Peltojen kipsikäsittely on merkittävä mahdollisuus Itämeren suojelun näkökulmasta. Suomessa kipsikäsittelyn avulla voitaisiin tutkijoiden mukaan vähentää Itämereen päätyvää fosforikuormitusta 300 tonnilla vuosittain”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa toteutetaan laajamittainen kipsin levityshanke Saaristomeren valuma-alueella 2019-2023.

Tarjouspyynnöstä on ilmoitettu julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi). Tarjoukset lähetetään sähköisesti viimeistään 15.10.2019 klo 9.00. Lisätietoja annetaan tarjouspyynnössä:

Lisätiedot:

Yhteydenotot ja kysymykset tarjouskilpailusta ensisijaisesti sähköpostitse.

Ohjelmapäällikkö Tarja Haaranen, [email protected], p. 0295 250 282

Ympäristöneuvos Laura Saijonmaa, [email protected], p. 0295 250 261

Krista Mikkonen