Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriön suositus yrityksille: ilmoitus esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2020 11.21
Uutinen

Ympäristöministeriö suosittelee, että erityistä huolta aiheuttavia aineita sisältävien esineiden toimittajat tekisivät aineista ilmoituksen Euroopan kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Ilmoituksia suositellaan tehtäväksi jo ennen kansallisen lainsäädännön voimaantuloa.

Uutista päivitetty 18.12.2020

Suomessa jätedirektiivin 9(i) artiklan mukainen SCIP-ilmoitusvelvollisuus on määrä toteuttaa kemikaalilailla osana jätelainsäädännön uudistusta. Jätesäädöspakettia koskeva hallituksen esitys on viivästynyt ja kemikaalilain muutoksen arvioidaan tulevan voimaan kesällä 2021.

SCIP*-ilmoitusvelvollisuus edistää tiedonkulkua esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista eli SVHC-aineista. Tavoitteena on, että tietoa SVHC-aineista on entistä paremmin saatavilla tuotteen elinkaaren aikana, myös jätevaiheessa. Lisäksi tietokannalla halutaan edistää SVHC-aineiden korvaamista turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Kenen pitää toimittaa tietoja SCIP-tietokantaan?

SCIP-ilmoitusvelvollisuus koskee esineiden toimittajia, jos esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia. Ilmoitusvelvollisia ovat valmistajat ja kokoajat EU:ssa, EU- maahantuojat sekä jälleenmyyjät EU:ssa ja muut toimitusketjun toimijat, jotka saattavat esineitä markkinoille. Suoraan ja ainoastaan kuluttajille esineitä toimittavien jälleenmyyjien ei tarvitse toimittaa tietoja SCIP-tietokantaan.

SCIP-ilmoitusvelvollisuus on uusi velvoite esineiden toimittajille. Lainsäädäntö on edellyttänyt jo aikaisemmin, että esineiden toimittajat tiedottavat SVHC-aineista toimitusketjussa.

Ympäristöministeriön suositus

Ympäristöministeriö suosittelee, että SVHC-aineita sisältävien esineiden toimittajat tekisivät ilmoituksia tietokantaan jo ennen kansallisen lainsäädännön voimaantuloa. Ympäristöministeriö on laatinut toimintaohjeen yrityksille SCIP-tietojen toimittamista koskien.

Suomessa ympäristöministeriö vastaa lainsäädännön toimeenpanoa koskeviin kysymyksiin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes opastaa yrityksiä lainsäädännön velvoitteissa. Tukes valvoo kansallisen toimeenpanon jälkeen, että yritykset noudattavat SCIP-ilmoitusvelvollisuutta. Tietokannan käyttöön ja teknisiin kysymyksiin vastaa Euroopan kemikaalivirasto ECHA.

*Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö

22.12. asti: ympäristöneuvos Riitta Levinen, p. 0295 250 162, [email protected]
28.12. alkaen: neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi, p. 0295 250 209, [email protected]

Tukes:

Tukesin kemikaalineuvonta

Tukes: Tietojen toimittaminen esineistä SCIP-tietokantaan

Tukesin tiedote 2.9.2020: Yritysten on parannettava tiedottamista erityistä huolta aiheuttavista aineista

Tukesin webinaari SCIP:stä

Euroopn kemikaalivirasto:

SCIP-tietokanta

Q&As - Waste Framework Directive - SCIP database

Esite: SCIP-tietokanta. Mitä sinun on tiedettävä? (pdf)