Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2019 alusta voimaan tulevat säädökset

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2018 8.24
Uutinen

Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2019 voimaan seuraavia säädöksiä:

Jätelain muutoksella (445/2018) kunnan vastuu yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä rajataan asumisessa syntyvään yhdyskuntajätteeseen. Kunta vastaa niin ikään kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta. Kunnan jätehuoltoyhtiö voi harjoittaa markkinaehtoisesti enintään 10 prosenttia liiketoiminnastaan vaarantamatta sidosyksikköasemaansa. Vuoden 2030 alusta lähtien raja on 5 prosenttia ilman hankintalain mukaista 500 000 euron rajaa. Sidosyksikköasemansa kautta kunnan jätehuoltoyhtiö voi tarjota omistajakunnilleen jätehuoltopalveluja ilman kilpailutusta.

Valtion valvontaviranomainen saa nykyistä laajemman toimivallan ryhtyä toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Viranomaisen toimivallan muutos koskee vain hyvin poikkeuksellisia tilanteita, jotka uhkaavat vakavasti ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lailla ympäristönsuojelulain muutoksesta varmistetaan, etteivät pilaantumisen vaaran aiheuttajan maksukyvyttömyys tai vastuuseen liittyvät epäselvyydet estä tai hidasta toimia.

Asetusta betoniasemien ja betonituotetehtaiden ympäristönsuojeluvaatimuksista sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n nojalla rekisteröitäviin kiinteisiin betoniasemiin ja betonituotetehtaisiin. Asetusta sovelletaan lisäksi vähimmäisvaatimuksena betoniasemiin ja betonituotetehtaisiin, jotka tarvitsevat toiminnalleen ympäristöluvan. Asetuksella muun muassa ehkäistään ja vähennetään betoniasemien ja betonituotetehtaiden toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista sekä yhdenmukaistetaan betonitoimialan ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, p. 0295 250 117, etunimi.sukunimi