Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriöltä avustusta kunnille ikääntyneiden asumisen kehittämiseen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2021 15.16
Tiedote

Ympäristöministeriö myöntää kunnille ja kuntayhtymille avustusta hankkeisiin, joilla parannetaan ikääntyneiden asumista.

Avustettavien hankkeiden on vastattava kuntien keskeisiin haasteisiin ikääntyneiden asumisessa, tarjottava pitkän aikavälin ratkaisuja sekä pidettävä sisällään uudentyyppisiä yhteistyö- ja toimintamuotoja. Avustusta voidaan myöntää ikääntyneiden asumista kehittäville hankkeille, jotka tukevat kuntien ennakointia ja varautumista, edistävät vanhan asuntokannan korjaamista, lisäävät ikääntyneille sopivien asuntojen määrää ja uusia asumisratkaisuja, parantavat asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä tai vahvistavat asumisen ja asuinalueiden yhteisöllisyyttä.

Vuonna 2020 järjestetyssä haussa avustettavien hankkeiden keskeiseksi teemaksi nousi kuntien laajeneva varautuminen ikääntyneiden asumistarpeisiin. Esimerkiksi Etelä-Savossa avustuksen turvin kehitetään ikäystävällistä Haukivuoren taajamaa, ja tuetaan näin ikääntyneiden ja muistisairaiden edellytyksiä asua omassa kodissaan. Tampereella ja Orivedellä ikääntyneiden asumisen tuleviin tarpeisiin varaudutaan kehittämällä välimuotoista asumista ja lisäämällä sen avulla asumisen monipuolisuutta.

Vuoden 2021 hakukierroksella avustusta voi saada enintään 60 % yksittäisen hankkeen kustannuksista, kuitenkin enimmillään 80 000 euroa. Avustusta jaetaan yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Avustushaku päättyy 23. huhtikuuta 2021 klo 16.15.

Avustuksen hakijoiden tueksi järjestetään 18. maaliskuuta 2021 klo 10.00 verkkoinfotilaisuus, jossa kerrotaan hakumenettelystä ja ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta. Tilaisuus järjestetään verkkoseminaarina Teams-ympäristössä.

Lisätietoja

Heli Mäntylä
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
0295 250 189
[email protected]