Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö vahvisti Länsi-Lapin maakuntakaavan

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.2.2014 12.00
Tiedote

Ympäristöministeriö on vahvistanut tänään Länsi-Lapin maakuntakaavan. Maakuntakaava on kaikki alueidenkäyttömuodot kattava maankäytön suunnitelma Länsi-Lapin seutukunnan alueella, johon kuuluvat Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan, Pellon, Simon, Tervolan ja Ylitornion kunnat.

Länsi-Lapin maakuntakaavalla kumotaan vuonna 2003 vahvistettu Länsi-Lapin seutukaava. Kemi-Tornion asema valtakunnallisesti merkittävänä puu-, paperi- ja terästeollisuuden sekä liikenteen ja logistiikan keskuksena näkyy maakuntakaavassa näitä toimintoja tukevina aluevarauksina ja kaavamerkintöinä. Maakuntakaavassa on huomioitu myös matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita osoittamalla kehittämisen kohdealueita muun muassa Perämeren saaristoon, Tornion ja Haaparannan kauppakeskittymään ja Kukkolankosken alueelle sekä Ylitornion Aavasaksalta järvikylien kautta Pellon Ritavalkeaan. Poronhoito on huomioitu muussa alueidenkäytössä kaavamääräyksin sekä osoittamalla kaavassa poronhoidon kannalta erityisen tärkeitä kohteita Pellon, Ylitornion ja Tervolan alueella.

Länsi-Lapin maakuntakaavan vahvistamisen yhteydessä ympäristöministeriö on tutkinut kolme valitusta, jotka pääosin hylättiin. Maakuntakaavasta jäävät vahvistamatta Varevuoman turvetuotantoalue riittämättömien luontoselvitysten vuoksi, Perämeren alueelle sijoittuvat tuulivoimaloiden alueet vaelluskaloihin kohdistuvien riittämättömien selvitysten vuoksi sekä viisi tuulivoimaloiden aluetta maa-alueella. Maa-alueella vahvistamatta jätetyt tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat Simossa Simojoen suun valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen sekä Ylitorniolla ja Pellossa Aavasaksan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen välittömään läheisyyteen.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Susanna Wähä, ympäristöministeriö,
puh. 0400 143 938 [email protected]