Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja vesienhoidon ympäristötavoitteita koskevista raporteista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2019 10.06
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kahdesta vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamista koskevasta raportista. Lausunnot tulee toimittaa 15.8.2019 mennessä.

Lupamuutos-hankkeen loppuraportti ”Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet” sisältää ehdotuksia sääntelyn kehittämiseksi. Raportin mukaan Suomen lainsäädäntöä on syytä tarkistaa, jotta vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia voidaan muuttaa EU:n vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä hetkellä vesien tilaa koskevat ympäristötavoitteita ei mainita lainsäädännössä perusteena muuttaa lupia, vaikka vesienhoitoviranomaisen tulee tarvittaessa esittää toimia vanhojen lupien päivittämiseksi.

”Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja menettely” -hanke tarkasteli vesienhoidon ympäristötavoitteiden ja niistä poikkeamisen suhdetta uusien lupien myöntämiseen.

Loppuraportissa arvioidaan Suomen oikeudellista nykytilaa ympäristötavoitteiden ja niistä poikkeamisen kannalta, verrataan sitä muiden valtioiden tilanteeseen ja esitetään vaihtoehtoja lainsäädännön kehittämiseksi. Loppuraportin mukaan Suomessa on syytä harkita lainsäädännön muuttamista, jotta Suomi noudattaisi EU:n tuomioistuimen tiukentuneita linjauksia vesienhoidon ympäristötavoitteista. Vesien tilatavoitteet ja niistä poikkeaminen tulisi nostaa ympäristönsuojelulain ja vesilain lupajärjestelmissä nykyistä keskeisempään rooliin. Selvityksessä esitetään vaihtoehtoja sääntelyn kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, p. 0295 250 312, [email protected]