Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta – laajennuskokonaisuus tuplaisi kansallispuiston koon

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2022 8.05
Tiedote
Kuva: Mitja Piipponen

Ympäristöministeriö valmistelee Tiilikkajärven kansallispuistoon noin 4000 hehtaarin laajennusta. Kansallispuistoa laajennettaisiin ensivaiheessa lailla noin 2472 hehtaarin laajuiselle valtion maiden kokonaisuudelle sekä myöhemmin maahankinnoin noin 1500 hehtaarin Tornator Oyj:n omistamalle Löytynsuon alueelle. Laajennusehdotus perustuu Rautavaaran kunnan esitykseen ja paikallisten esittämiin toiveisiin. Tiilikkajärven kansallispuisto on nykyisellään 3450 hehtaarin laajuinen. Valtion maiden kokonaisuutta koskevasta lakiesityksestä pyydetään lausuntoja 29.9. mennessä.

”Kansallispuistoverkoston laajentaminen palvelee suomalaisia ja suomalaista luontoa. Kansallispuistot ovat tärkeitä virkistysalueita, mutta ennen kaikkea luonnon monimuotoisuutta turvaavia keitaita. Tiilikkajärven kansallispuiston laajentaminen loisi kansallispuistosta yhtenäisen ja yli 7400 hehtaarin laajuisen metsien ja soiden suojelukokonaisuuden. Tiilikkajärvellä suojellun pinta-alan määrä yli tuplaantuu”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Laajennus toteutetaan vaiheittain, koska kansallispuisto voidaan perustaa vain valtion maille. Ensimmäisessä vaiheessa Tiilikkajärven kansallispuistoa laajennettaisiin lailla jo valtion omistuksessa olevalle aluekokonaisuudelle. Tornator Oyj:n omistuksessa olevat maat pyrittäisiin hankkimaan valtiolle myöhemmin ja ne liitettäisiin hankintojen myötä osaksi kansallispuistoa. Neuvottelut yhtiön kanssa ovat alkaneet ja ne jatkuvat syksyn aikana.

Pohjois-Savon liitto ja Rautavaaran kunta tekivät ympäristöministeriölle aloitteen Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta syksyllä 2020. Rautavaaran kunnan suunnitteluhankkeessa kartoitettiin tämän jälkeen laajennuksen aluerajausta ja arvioitiin sen vaikutuksia luonnolle, aluetaloudelle ja matkailulle. Rautavaaran kunta kuuli hankkeen aikana alueen asukkaita, yrittäjiä, yhdistys- ja seuratoimijoita sekä metsästystahoja. Laajennusta on valmisteltu ympäristöministeriön virkatyönä Rautavaaran kunnan suunnitelman pohjalta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa 2022 ja tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen kevätistuntokaudella 2023.

Laajennusesitys sisältää vanhaa metsää, soita ja jälkiä jääkaudesta

Tiilikkajärven kansallispuistoon esitetyt laajennusalueet sijaitsevat Tiilikkajärven kansallispuiston viereisillä Tiilikan, Löytynsuon-Maamonsuon ja Pumpulikirkon Natura 2000 -alueilla sekä Ylä-Keyritty -järven pohjoispuolella. Laajentamisen myötä kansallispuistoon liitettäisiin edustavia suoalueita Löytynsuon ympäristöstä sekä luonnontilaista, vanhaa kuusivaltaista metsää Pumpulikirkon alueelta. Myös geologisesti merkittävä Pumpulikirkon hiidenkirnu sisältyisi laajennusalueeseen. Laajennus edistäisi myös virkistyskäytöllisen yhteyden vahvistamista nykyisen Tiilikkajärven kansallispuiston, Pumpulikirkon metsien sekä Metsäkartanon välille.

Tiilikkajärven kansallispuiston laajentaminen toisi suojelun piiriin myös nykyisellään metsätalouskäytössä olevia alueita Pumpulikirkon alueelta sekä Ylä-Keyritty -järven pohjoispuolelta Nuorisokeskus Metsäkartanon ympäristöstä. Laajennuksen myötä Tiilikkajärven kansallispuiston nykyiset rauhoitussäännökset laajenisivat koskemaan koko laajennusaluetta. Siten metsätalouskäyttö Pumpulikirkon Natura-alueella sekä Ylä-Keyritty -järven pohjoispuolella Metsäkartanon ympäristössä päättyisi. Myös metsästys rajoittuisi vain hirven ajoon kansallispuiston alueella.

Lisätietoja:

Heikki Isotalo (ministerin haastattelupyynnöt)
ministeri Ohisalon erityisavustaja
p. 040 861 7204
[email protected]

Antti Heikkinen
ministeri Ohisalon erityisavustaja
p. 050 348 1406
[email protected]

Ilona Latsa
erityisasiantuntija
p. 0295 250 388
[email protected]