Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokista sekä tehtävissä edellytettävistä koulutuksista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 25.6.2024 15.23
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetuksesta, jolla säädetään rakentamisen suunnittelutehtävien ja työnjohtotehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä ja tehtävissä edellytettävien koulutusten vaatimuksista. Tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää vaativuuden määräytymistä osana rakentamisen laatujärjestelmää. Lausuntoja voi antaa 30. elokuuta asti.

Suunnittelutehtävissä asetusta sovelletaan rakennussuunnittelussa sekä kantavien rakenteiden, pohjarakenteiden ja kalliorakenteiden, ilmanvaihdon, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston, akustiikan ja maisemarakentamisen suunnittelussa sekä rakennusfysikaalisessa suunnittelussa, johon sisältyy myös kosteusvaurion korjaussuunnittelu. Uusina erityissuunnittelualoina asetuksessa säädetään akustiikan, kalliorakentamisen ja maisemarakentamisen suunnittelutehtävistä.

Työnjohtotehtävissä asetusta sovelletaan vastaavan työnjohtajan, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävässä.

Pätevyysvaatimuksista ei ole aiemmin säädetty asetuksen tasolla, vaan opintojen sisällöt on mainittu ympäristöministeriön ohjeessa. Nyt ohjeen sisältö nostetaan asetuksen tasolle. Tarve johtuu siitä, että rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta annetun lain (812/2023, ns. pätevyyden osoittamislaki) mukaisten valtuutettujen toimielinten toiminnan perusteiden on löydyttävä lainsäädännöstä. Muutos vähentää hallinnollista taakkaa, sillä rakennusvalvonnan ei enää tarvitse tutkia hankekohtaisesti suunnittelijoiden ja työnjohtajien koulutusta ja kokemusta, vaan ne ilmenevät toimielimen myöntämästä todistuksesta.

Asetus annetaan rakentamislain (751/2023) nojalla. Niin sanotussa rakentamislain korjaussarjassa rakentamislakiin täsmennetään asetuksenantovaltuutta suunnittelutehtävissä ja työnjohtotehtävissä edellytettävistä koulutuksista.

Asetus korvaa valtioneuvoston asetuksen rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä (214/2015) sekä ympäristöministeriön ohjeet rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta (YM4/601/2015), rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) ja rakennusten suunnittelutehtävien vaativuusluokista (YM1/601/2015).

Suunnittelu- ja työnjohtoalat kuuluvat rakentamisen laadun, terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisimpiin rakentamisen tehtäviin. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

Asetuksen valmisteluun on osallistunut laajasti asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Lisätietoja:


​​​​​​​(tavoitettavissa 25.-28.6., 15.-16.7. ja 12.8. lähtien)
Kirsi Martinkauppi
hallitusneuvos
puh. 0295 250 177
[email protected]

(tavoitettavissa 8.7.2024 lähtien)
Kirsi White
hallitussihteeri
p. 0295 250 264
[email protected]

​​​​​​​(tavoitettavissa 7.8.2024 lähtien)
Tomi Marjamäki
erityisasiantuntija
p. 0295 250 027
[email protected]

​​​​​​​Tiedotteeseen korjattu 26.6.2024 tiedot siitä, miten lisätiedonantajat ovat tavoitettavissa.