Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja muutoksista luonnonsuojelulakiin – muutosehdotukset koskevat uusiutuvaa energiaa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2024 13.30
Uutinen

Hallituksen esitys muutoksista luonnonsuojelulakiin koskee uusiutuvan energian RED III –direktiiviä. Lausuntoja pyydetään viimeistään 22. maaliskuuta.

Uusiutuvan energian RED III -direktiivi tuli voimaan marraskuussa 2023. Direktiivin luonnonsuojelulainsäädäntöön liittyvät muutokset on pantava täytäntöön 1.7.2024 mennessä. Uusiutuvan energian direktiiviin lisättiin kaksi artiklaa, jotka liittyvät luonnonsuojelulain soveltamisalaan. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja direktiivin täytäntöönpanoon liittyvistä muutosehdotuksista. 

RED III -direktiivin täytäntöön panemiseksi luonnonsuojelulakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvän hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja Natura-arviointi olisi aina suoritettava yhdessä. Tämä sujuvoittaisi hankkeiden valmistelua. Lisäksi EU:n luonnonsuojeludirektiivien kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvää erittäin tärkeän yleisen edun käsitettä tarkennettaisiin siten, että uusiutuvan energian hankkeet kuuluisivat aina sen piiriin. Näin uusiutuvan energian hankkeille voitaisiin myöntää poikkeus luonnonsuojelulain lajisuojeluun ja Natura 2000 -verkostoon liittyvistä säännöksistä, mikäli muut laissa säädetyt edellytykset täyttyisivät. Kyseinen säännös on tällä hetkellä voimassa EU:n neuvoston uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseen liittyvän väliaikaisen asetuksen nojalla kesäkuun loppuun asti.

Lisätietoja

Leila Suvantola
lainsäädäntöneuvos 
p. 029 5250 433
[email protected]