Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakimuutoksista joilla vauhditetaan vihreän siirtymän investointeja

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.5.2022 15.50
Tiedote

Ympäristöministeriö valmistelee Suomen vihreän siirtymän investointien vauhdittamista. Tänään lausunnoille lähtevällä hallituksen esityksellä halutaan mahdollistaa se, että tietyt vihreän siirtymän investoinnit saisivat vuoden 2025 loppuun asti väliaikaisen etusijan ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä aluehallintovirastoissa. Samalla säädettäisiin tiettyjen vihreän siirtymän kannalta keskeisten valitusasioiden käsittely kiireelliseksi hallintotuomioistuimissa vuosina 2023–2027. Tuomioistuimet käsittelisivät kiireellisenä myös valitukset, jotka koskevat energiatuotannon kannalta merkittävää asemakaavaa tai tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa.

Hallitus linjasi vauhdittamisesta kehysriihessä huhtikuussa 2022. Vihreää siirtymää edistävän lain esitysluonnos koskee ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain sekä vesilain, ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista väliaikaisesti.

Aluehallintovirastot antaisivat lupakäsittelyssä etusijan sellaisille uusiutuvan energian, vähähiilisen vedynvalmistuksen, teollisuuden sähköistämisen, hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen sekä akkuteollisuuden tietyille hankkeille, jotka ottavat huomioon ei merkittävää haittaa -periaatteen. Samalla säädettäisiin tiettyjen vihreän siirtymän kannalta keskeisten valitusasioiden käsittely kiireelliseksi hallintotuomioistuimissa.

”Vihreän siirtymän investointien vauhdittamista on valmisteltu poikkeuksellisen nopealla tahdilla kehysriihipäätöksen jälkeen. Haluamme edistää irrottautumista fossiilisista polttoaineista, lisätä kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä ja edistää Suomen energiaitsenäisyyttä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Lisäksi hallitus on sopinut, että aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten välistä yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa tehostetaan muuttamalla ympäristönsuojelulakia. Myös tämä hallituksen esitys on lausunnoilla 7.6.2022 asti.

Vihreän siirtymän investointien vauhdittamisen ohjausryhmä laatii myös ehdotuksen aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten resursseista, joilla vauhditetaan vihreän siirtymän investointeja ja muita hankkeita. Myös hallintotuomioistuimille tullaan ehdottamaan määrärahalisäystä.

Hallituksen esitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle budjettikäsittelyn yhteydessä syysistuntokaudella 2022. Valmistautumismäärärahalla ja tulosohjauksen kautta voidaan varmistaa jo tänä vuonna aikana, että kiireellistä käsittelyä koskevan ehdotuksen toimeenpano käynnistyy mahdollisimman nopeasti.

Lisätietoja

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Leena Ylä-Mononen
ylijohtaja
​​​​​​​​​​​​​​p. 0295 250 023
​​​​​​​[email protected]

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain muuttamiseksi
​​​​​​​Erja Werdi
​​​​​​​lainsäädäntöneuvos
​​​​​​​p. 0295 250 312
​​​​​​​[email protected]