Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ympäristöministeriö on valinnut 13 hanketta puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelmaan

Ympäristöministeriö
21.12.2020 13.21
Tiedote

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelmaan (PUTTE 2) valittiin monipuolinen joukko eri luontotyyppejä ja lajiryhmiä tarkastelevia tutkimushankkeita sekä laadukkaiden määritys- ja tunnistusoppaiden tuottamiseen tähtääviä hankkeita. Ympäristöministeriö rahoittaa hankkeita yhteensä noin 2.4 miljoonalla eurolla. Hankkeiden toiminta voi alkaa heti vuoden 2021 alusta ja hankkeet ovat pääsääntöisesti kaksivuotisia.

Ympäristöministeriö vastaanotti 18.9.–30.10.2020 välillä 59 hakemusta, joista valittiin toteutettavaksi 13 hanketta. Valituissa hankkeissa korostui hankkeiden korkea relevanssi ja hyödynnettävyys suhteessa hakuilmoituksessa ilmoitettujen aiheisiin sekä hankkeiden tutkimuksellinen laatu.

Tutkimushankkeita lumenviipyjistä sahapistiäisiin

Turun yliopiston johtamassa konsortiohankkeessa tarkastelun kohteena ovat lumenviipymien kasvillisuusyhteisöjen ja lajiston seurannat. Lumenviipymät ovat luontotyyppejä, joilla kasvillisuutta muovaavat lyhyt kasvukausi ja vasta juhannuksen jälkeen sulava lumipeite. Kaikki lumenviipymien luontotyypit arvioitiin viimeisimmässä Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa äärimmäisen uhanalaisiksi. Niiden tärkein uhkatekijä on ilmastonmuutos, jonka arvioidaan muuttavan lumenviipymäisten kasvupaikkojen olosuhteita kuivemmiksi, lyhentävän lumipeitteistä kautta ja pidentävän kasvukautta. Hanke tuottaa lumenviipymien kasvillisuusmuutoksien seurantaan soveltuvia menetelmiä ja tutkimusaineistoja. Tulokset ovat arvokasta taustatietoa seuraavassa luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa.

Oulun yliopiston hankkeessa tehdään määritysopas sahapistiäisistä. Sahapistiäiset ovat hyönteisryhmä, johon kuuluu Suomessa 761 lajia 12 heimosta. Ryhmä on erityisen laji- ja yksilörunsas pohjoisilla leveysasteilla. Sahapistiäisasiantuntemus Suomessa on nykyään vähäistä. Keskeinen syy taantuvalle asiantuntemukselle on hyvän määrityskirjallisuuden vähyys. Vain alle puolet lajistostamme on voitu huomioida uhanalaistarkastelussa. Hankkeen tavoitteena on edistää ja elvyttää sahapistiäistuntemusta Suomessa ja mahdollistaa se, että seuraava uhanalaisarviointi voidaan laajentaa koskemaan kaikkia sahapistiäisryhmiä.

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien tutkimusohjelma

Uuden tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä tietämystä Suomen lajeista ja luontotyypeistä sekä niiden muutoksista. Tutkimusohjelma koskee erityisesti lajeja, lajiryhmiä tai luontotyyppejä, joista tarvitaan lajien tai luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa tai käytännön luonnonsuojelussa sovellettavia tuloksia. Lisäksi hankkeet tuottavat runsaasti havaintopaikkatietoa lajeista- ja luontotyypeistä, joka tulee avoimesti saataville Suomen Lajitietokeskukseen ja muihin avoimiin järjestelmiin. Näin varmistetaan, että uusin tieto on laajasti käytettävissä.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Joona Lehtomäki, p. 029 525 0016, [email protected]

Ohjelmaan valitut hankkeet:

Vastuullinen vetäjä

Organisaatio

Hanke

Myöntö

Huhtinen, Seppo

Turun yliopisto

Lahopuulla elävien Helotiales-lahkon kotelosienten taksonomia, esiintyminen ja elinympäristövaatimukset

181 897 €

Huttunen, Sanna

Turun Yliopisto

Lumenviipymien kasvillisuusyhteisöjen ja lajiston seurannat uhanalaisuusarvioinnin tukena

254 277 €

Koivula, Kari

Oulun yliopisto

Rantaniittyluontotyyppien ennallistamis- ja hoitokäytäntöjen kehittäminen uhanalaisten kahlaajalintujen elinympäristöjen kannalta

95 290 €

Kouki, Jari

Itä-Suomen yliopisto

Kangasmetsien nuoret luonnontilaiset metsät – rakenteellisen ja lajistollisen monimuotoisuuden turvaaminen suojelualueilla ja niiden ulkopuolella

197 551 €

Kuussaari, Mikko

Suomen ympäristökeskus

Uhanalaisen niittylajiston säilyminen: niityn hoitohistoria ja kunnostettavuus

196 926 €

Mutanen, Marko

Oulun yliopisto

Määritysopas Suomen sahapistiäisistä

222 971 €

Myllys, Leena

Luomus, Helsingin yliopisto

Uhanalaisten ja puutteellisesti tunnettujen jäkälien avainelinympäristöt

219 431 €

Penttilä, Reijo

Luonnonvarakeskus

Uhanalaisten lahottajasienten siirtoistutukset

146 845 €

Pohjoismäki, Jaakko

Itä-Suomen yliopisto

Suomen petokärpäset sukulaisineen – opaskirja lajien määrittämiseen, biologiaan ja uhanalaisuuteen

160 000 €

Ryttäri, Terhi

Suomen ympäristökeskus

Rantaluonnon suojelun puutteet - ilmastonmuutos, maankäyttö ja huonosti tunnettujen luontotyyppien selvitys

235 411 €

Salmela, Jukka

Lapin maakuntamuseo

Pohjois-Euroopan sienisääskien taksonomia ja määritystyökalu

127 000 €

Tahvanainen, Teemu

Itä-Suomen yliopisto

Lettojen puutteellisesti tunnettu lajisto ja kasvillisuustyypit

274 712 €

Taskinen, Jouni

Jyväskylän yliopisto

Uhanalaisen jokihelmisimpukan suojelututkimus: poikasvaiheen elinympäristövaatimukset ja habitaattilaikkujen perustaminen

96 252 €