Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö nimitti uuden luontopaneelin edistämään tieteen ja politiikan vuoropuhelua

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2020 14.29
Tiedote

Ympäristöministeriö on tänään nimittänyt uuden luontopaneelin koostamaan, tarkastelemaan ja erittelemään luonnon monimuotoisuutta koskevaa tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi. Luontopaneelin puheenjohtajana jatkaa ekologian professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta. Paneelissa on yhteensä 16 jäsentä. 

Luontopaneeli on riippumaton, tieteellinen asiantuntijaelin, joka edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua biodiversiteettipolitiikan suunnittelussa. Paneeli toimii biodiversiteettipolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan suunnittelun tukena. Paneelin toimikausi on 1.5.2020–31.12.2023. Paneelin rahoitusta on uudelle toimikaudelle lisätty merkittävästi, jotta se voi entistä paremmin tarjota osaamistaan hallituksen tueksi.

”Hallitus haluaa tehdä vahvasti tietoon perustuvaa politiikkaa. Luonnon köyhtyminen on aikamme merkittävimpiä haasteita. Tarvitsemme laadukasta ja ajantasaista tutkimustietoa sen ratkaisemiseksi,” sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Jäseniä monipuolisesti eri tieteenaloilta

Yliopistot ja tutkimuslaitokset saivat ehdottaa paneeliin jäseniä, ja ympäristöministeriö vastaanotti yhteensä 29 ehdotusta. Valintakriteereinä oli, että jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto paneelin tehtävien kannalta relevantilta alalta, aktiivista roolia tutkimuksessa, kykyä työskennellä osana monitieteistä tiimiä, kykyä välittää tietoa tutkimuksen ja päätöksenteon välillä ja ajankäytöllinen mahdollisuus osallistua toimintaan aktiivisesti.

Luontopaneelissa on laaja edustus eri tieteenaloilta. Paneelissa on osaamista taloudellisista ja oikeudellisista asioista, maa- ja metsätalouden biodiversiteettikysymyksistä, ilmastonmuutoksen biodiversiteettivaikutuksista, kasvatustieteistä, terveydestä, yhteiskuntapolitiikasta ja monipuolista osaamista ekologiasta. Paneelin toimintaa tukee sihteeri, erikoistutkija Juha Pöyry Suomen ympäristökeskuksesta ja pääsihteeri, erityisasiantuntija Suvi Borgström ympäristöministeriöstä.

Luontopaanelin roolia selkeytetään uudelle kaudelle

Uuden luontopaneelin kokoonpano poikkeaa edellisestä luontopaneelista. Aiemmin luontopaneeliin kuului myös virkahenkilöitä ja se toimi samalla kansallisena IPBES-paneelina, eli kansainvälisen luontopaneelin kansallisena ryhmänä. Nyt tehtävät on eroteltu, ja kansallinen IPBES-paneeli nimetään erikseen ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja muiden luonnonsuojelun kannalta keskeisten toimijoiden edustajista.

Suomen luontopaneelista tulee nyt Suomen ilmastopaneelin kaltainen toimia, joka edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua. Luontopaneeli keskittyy koostamaan ja tuottamaan luonnon monimuotoisuuden tilaa koskevaa tieteellistä tietoa Suomen päätöksenteon tueksi.

Ryhmien välistä yhteistyötä edistetään nimittämällä Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja jäseneksi IPBES-työryhmään. Suomen luontopaneelin rooli määritellään parhaillaan uudistettavana olevassa luonnonsuojelulaissa.

Luontopaneelin jäsenet: 

Tohtori Jukka Jokimäki, Arktinen Keskus
Dosentti Liisa Kulmala, Ilmatieteen laitos,
Professori Ilari Sääksjärvi, Turun yliopisto
Professori Elina Oksanen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Kirsi Pauliina Kallio, Tampereen yliopisto
Dosentti Aleksi Lehikoinen, LUOMUS
Dosentti Heli Saarikoski, Suomen ympäristökeskus
Apulaisprofessori Lassi Ahlvik, Helsingin yliopisto
Professori Jaana Bäck, Helsingin yliopisto
Dr. Iryna Herzon, Helsingin yliopisto
Professori Christopher Raymond, Helsingin yliopisto
Tohtori Tiina Nieminen, Luonnonvarakeskus
Dosentti Aki Sinkkonen, Luonnonvarakeskus
Tohtori Minna Pappila, Turun yliopisto
Apulaisprofessori Christoffer Boström, Åbo Akademi

Puheenjohtaja: Professori Janne Kotiaho, Jyväskylän Yliopisto

Lisätiedot:

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Antti Heikkinen, p. 0295 250 231, [email protected]

Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto, p. 050 5946881, [email protected]

Luontopaneeli pääsihteeri Suvi Borgström, ympäristöministeriö, p. 029 525 0342, [email protected]

Krista Mikkonen