Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö kuulee sidosryhmiä asumisen tukijärjestelmän kehittämiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2014 15.02
Tiedote

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa selvitetään nykyisen asumisen tukijärjestelmän ja verotuksen vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä tehdään ehdotuksia niiden kehittämiseksi. Hankkeen aluksi ministeriön hankeryhmä pyytää sidosryhmien näkemyksiä nykyisten tuki- ja verojärjestelmien keskeisistä vahvuuksista, heikkouksista ja kehittämistarpeista.

Ympäristöministeriön hankkeen perustana on valtioneuvoston periaatepäätös asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi vuosille 2012–2015 sekä kevään 2013 kehysriihen yhteydessä sovittu asuntopoliittinen uudistuspaketti.

Hankkeen aikana on tarkoitus asettaa asumisen tuki- ja verojärjestelmille tavoitteet ottaen huomioon yhteiskunnasta nousevat eri vaatimukset, valmistella ja toteuttaa kokonaisarviointi asumisen tukijärjestelmien ja verotuksen vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä esittää kehittämisehdotuksia perustuen nykyjärjestelmän kokonaisarviointiin.

Hankeryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ja varapuheenjohtajana valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Jukka Pekkarinen. Ryhmän toimikausi päättyy 31. tammikuuta 2015. Hankkeen tuloksia on tarkoitus hyödyntää seuraavaa hallitusohjelmaa laadittaessa.

Sidosryhmiä pyydetään lähettämään näkemyksensä kirjallisena lausuntona 28. helmikuuta mennessä.

Lisätietoja

Pääsuunnittelija Tommi Laanti, p. 0295 250 146, [email protected]