Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö ja kaupungit tavoittelevat vapaaehtoista sopimusta työmaiden päästöjen vähentämiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2020 6.51
Tiedote

Ympäristöministeriö sekä Espoon, Helsingin, Vantaan ja Turun kaupungit neuvottelevat vapaaehtoisesta green deal -sopimuksesta työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa kesällä 2020, mutta sopimuksessa määritellyt toimenpiteet on jo osin käynnistetty.

Sopimuksen tavoitteena on, että kaupunkien työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilivapaita, eli niillä ei käytetä fossiilisia polttoaineita työkoneissa tai työmaiden sisäisissä kuljetuksissa. Työmaiden sähkönä ja lämmityksessä käytetään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, kaasua, nestemäisiä polttoaineita tai kaukolämpöä. Lisäksi tavoitteena on, että vuoden 2030 loppuun mennessä myös työmaiden ulkoisissa kuljetuksissa käytettävät ajoneuvot toimivat fossiilivapailla polttoaineilla, ja työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

”Päästöjä on vähennettävä kaikilla sektoreilla, jotta yhteiskuntamme on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. On hienoa, että kaupungit haluavat toimia vastuullisina suunnannäyttäjinä ja tehdä vapaaehtoisia päästövähennystoimia. Toiminnallaan kaupungit luovat kysyntää ja edellytykset vähäpäästöisten ratkaisujen laajemmaksi käyttöönottamiseksi ja markkinoiden kehittymiseksi”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Green deal -sopimus tukee Suomen taakanjakosektorin päästövähennystavoitteiden saavuttamista ja se liitetään osaksi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Ympäristöministeriön tukena sopimuksen toimeenpanossa toimii Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus (KEINO).

Kaupungit kehittävät yhteiset toimintatavat ja mukaan kutsutaan muitakin kaupunkeja

Sopimukseen liittyvät kaupungit ovat mukana luomassa yhteistä päästöttömän työmaan toimintamallia, sekä yhteisiä työkoneiden seurantajärjestelmää ja hankintakriteerejä, joita sovelletaan kaupunkien työmailla. Sopimuksessa työmaiden päästöttömyydellä viitataan kasvihuonekaasu-, haitallisiin paikallis- ja moottorimelupäästöihin ja niiden kunnianhimoiseen vähentämiseen.

Kaupungit käyvät myös markkinavuoropuhelua uusien ratkaisujen ja toimintamallien kartoittamiseksi. Sopimuksen tavoitteena on jakaa tietoa kehitetyistä ja tunnistetuista parhaista käytännöistä ja kannustaa muitakin kaupunkeja liittymään mukaan sopimukseen.

Neuvotteluissa mukana olevat kaupungit koordinoivat yhdessä Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY) -hanketta, jossa etsitään uusia toimintatapoja sekä ratkaisuja työmaiden ja erityisesti työkoneiden päästöjen vähentämiseksi. Sopimuksen toimeenpanossa hyödynnetään hankkeen oppeja ja sitoutetaan kaupungit toteuttamaan päästövähennystoimia pitkällä aikavälillä.

“Lyöttäytymällä yhteen kaupungeilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa puhtaiden markkinoiden syntymiseen, sillä hankintojen arvo yhdessä on miljardeja. Kaupungit tarjoavat edelläkävijäyrityksille mahdollisuuksia kokeilla uusia toimintatapoja”, toteaa Vantaan kaupungin ympäristöpäällikkö Jari Viinanen.

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai kuntien välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

Lisätietoja:

Asiantuntija Ville Laasonen, ympäristöministeriö, p. 029 525 0046, [email protected] (päästöttömät työmaat -green deal)

Asiantuntija Leena-Kaisa Piekkari, ympäristöministeriö, p. 050 320 1114, [email protected] (green deal -sopimukset yleisesti)