Hyppää sisältöön
Media

YK:n ympäristökokous: Neuvottelut kansainvälisestä muovisopimuksesta aloitetaan

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2022 16.05
Tiedote

YK:n ympäristökokouksessa (UNEA-5.2) päätettiin tänään, että YK:n jäsenmaat aloittavat neuvottelut kansainvälisestä muovisopimuksesta. Uusi muovisopimus olisi merkittävin kansainvälinen ympäristösopimus sitten Pariisin ilmastosopimuksen. Päätös vastaa hyvin Suomen ja EU:n tavoitteita: sopimuksesta halutaan laillisesti sitova, se kattaa muovin koko elinkaaren tuotteiden suunnittelusta jätevaiheeseen ja koskee laajasti muovisaastumista kaikkialla ympäristössä.

Sopimuksen edistämiseksi muodostetaan hallitusten välinen neuvottelukomitea, jonka työ aloitetaan mahdollisimman nopeasti. Tavoite on, että sopimus on valmis jäsenmaiden hyväksyttäväksi vuonna 2024. Tulevissa muovisopimusneuvotteluissa keskeistä tulee olemaan sopiminen globaaleista velvoitteista ja niiden toteuttamisesta kansallisten muovisuunnitelmien kautta. Myös kestävän kulutukseen ja tuotantoon, kiertotalouteen ja muovin elinkaareen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä.

”YK:n ympäristökokous osoitti tänään valtioiden välisen yhteistyön voiman, kun ne onnistuvat tekemään ympäristön kannalta erittäin merkittäviä päätöksiä muovisaastumisen lopettamiseksi ja kansainvälisen muovisopimuksen saavuttamiseksi. Työ eteni myös luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämiseksi ja kemikaaleja, jätteitä ja saastumista koskevan tiedepolitiikkatyön edistämiseksi”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Jäsenmaat päättivät käynnistää neuvottelut hallitustenvälisestä kemikaaleja, jätteitä ja saastumista koskevasta tiedepolitiikkapaneelista. Tulevan paneelin tarkoitus on muun muassa laatia tieteellisiä raportteja päätöksenteon tueksi ja nostaa esille uusia globaaleja haasteita sekä niiden ratkaisuvaihtoehtoja. Lisäksi kokouksen päätöksillä vahvistetaan YK:n ympäristöohjelman tieteellistä roolia.

Kolmas merkittävä saavutus koski EU:n ehdotuksesta neuvoteltua luontopohjaisten ratkaisujen määritelmää, mistä saavutettiin sopu. Tämä mahdollistaa ratkaisujen entistä laajemman käytön sekä rahoituksen ohjaamisen kehittyville maille erityisesti luontokadon pysäyttämiseksi. Päätös on keskeinen YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokousta (CBD COP-15) silmällä pitäen elo-syyskuussa 2022.

Kokouksessa hyväksyttiin lisäksi puheenjohtajamaa Norjan johdolla neuvoteltu ministerijulistus. Siinä UNEA kannustaa jäsenvaltioita sopimaan kunnianhimoisista globaaleista biodiversiteettiä sekä kemikaaleja ja jätteitä koskevista tavoitteista tämän vuoden aikana.

UNEA on YK:n korkein ympäristöasioista päättävä elin. Suomen valtuuskuntaa Kenian Nairobissa johtaa valtiosihteeri Terhi Lehtonen ympäristöministeriöstä. Valtuuskunnassa on edustajia ministeriöistä, tutkimuslaitoksista, kansalaisjärjestöistä ja Sitrasta, ja lisäksi mukana on ensimmäistä kertaa nuorisodelegaatti.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Tuulia Toikka (muovisopimus), p. +358 40 552 4054, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Marjaana Kokkonen, p. +358 46 921 0132, [email protected]