Hyppää sisältöön
Media

YK:n ilmastokokous alkaa Dubaissa – keskiössä erityisesti energiaratkaisut

työ- ja elinkeinoministeriöulkoministeriövaltioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2023 14.44
Tiedote

YK:n ilmastosopimuksen osapuolet kokoontuvat COP28-kokoukseen Arabiemiirikuntiin Dubaihin 30.11.-12.12. Pääministeri Petteri Orpo edustaa Suomea valtionjohtajien kokouksessa 1.-2. joulukuuta. Ministeriviikolla 8.-12.12. Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Ilmastokokouksen (COP28) teemoja ovat päästöjen vähentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja rahoitus, erityisesti ilmastotuhoja koskevat rahoitusjärjestelyt. Ilmastokokouksessa huipentuu myös Pariisin sopimuksen maailmanlaajuinen tilannekatsaus (Global Stocktake), jossa tarkastellaan ilmastosopimuksen toimeenpanoa ja toimien riittävyyttä.

Kokouksen käynnistää valtionjohtotason huippukokous, jossa Suomea edustaa pääministeri Petteri Orpo. Pääministeri Orpo pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron.

”Sään ääri-ilmiöt aiheuttavat jo nyt laajoja tuhoja eri puolilla maailmaa. Tarvitsemme nyt jos koskaan vahvaa poliittista sitoutumista ja maailmanlaajuisia toimia päästöjen vähentämiseksi. Ilmastoratkaisut edellyttävät saumatonta yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Suomi on esimerkki siitä, että päästöjä voidaan vähentää samalla, kun talouden kasvupotentiaalista pidetään huolta”, toteaa pääministeri Orpo.

Jälkimmäisellä kokousviikolla Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio osallistuvat kokouksen tapahtumiin, joita järjestetään ensimmäistä kertaa Suomen paviljongissa kokouksen tapahtuma-alueella.

Pääministeri Orpo avaa paviljongin perjantaina 1. joulukuuta. Paviljongin ohjelma nostaa esille ajankohtaisia näkökulmia ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen sekä esittelee Suomessa kehitettyjä puhtaan energian innovaatioita ja ratkaisuja.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen on yksi avainkysymyksistä

Kokouksen tärkein päämäärä on pitää Pariisin ilmastosopimuksessa linjattu 1,5 asteen tavoite yhä saavutettavissa. Maiden nykysitoumukset eivät riitä rajaamaan maapallon lämpötilan nousua alle kahden asteen. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC peräänkuuluttaa järjestelmätason muutosta kaikilla toimialoilla, etenkin energiasektorilla.

”On selvää, että päästövähennystavoitteita ei saavuteta ilman siirtymistä puhtaan energian tuotantoon. Suomi ja EU ajavat voimakkaasti fossiilisista polttoaineista luopumista sekä uusiutuvan ja puhtaan energiatuotannon lisäämistä. Fossiilisista irrottautumiseen tarvitaan lisää määrätietoisuutta, ja se edellyttää myös kustannukset minimoivaa teknologianeutraalisuutta keinoissa, kuten ydinvoiman hyväksyminen osana ratkaisua”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Ilmastokokouksessa ajetaan ensimmäistä kertaa globaaleja tavoitteita uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle. Tarkoituksena on kolminkertaistaa uusiutuvan energian tuotanto sekä kaksinkertaistaa energiatehokkuus. Keskustelua fossiilisten polttoaineiden luopumisesta ennakoidaan haastavaksi.

Tavoitteena sopu globaalista sopeutumistavoitteesta, ilmastorahoitus tärkeä kehitysmaille

Päästöjen vähentämisen lisäksi kokouksen keskeisiä teemoja ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastorahoitus. Erityisesti ilmastotuhojen korvaamista koskeva rahoitus on noussut viime vuosina kokousten ratkaisevaksi kysymykseksi, joka on erityisen tärkeä kehitysmaille.

”Tavoitteena on saada käyntiin uusi rahasto, jolla vastataan ilmastotuhoihin. Positiivista on, että päätösehdotusta valmistellut väliaikainen komitea sai valmiiksi yksityiskohtaisen ehdotuksen kokouksen päätettäväksi. Rahoituksen osalta lähtökohdat ovat ennakoitua paremmat, kun myös samalla 100 mrd rahoitustavoite saavutetaan”, kertoo Suomen pääneuvottelija Marjo Nummelin ympäristöministeriöstä.

Sopeutumisen osalta kokouksessa pyritään vahvistamaan maiden resilienssiä, kun valtiot varautuvat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Pyrkimyksenä on saada sopu globaaleista sopeutumistavoitteista.

Pariisin sopimuksen maailmanlaajuinen tilannekatsaus tehdään ensimmäistä kertaa

Pariisin ilmastosopimuksen viisivuotistarkastelussa arvioidaan maiden yhteistä etenemistä kohti sopimuksessa asetettuja tavoitteita, jotta 1,5 asteen maailma olisi mahdollista saavuttaa. Vaikka monella sopimuksen osa-alueella on tapahtunut paljon hyvää kehitystä, toimet päästöjen vähentämiseksi ovat kaukana tavoitelluista.

”Kyseessä on tärkein ilmastokokous sitten Pariisin ilmastokokouksen. Tarkastelun tulisi johtaa päästövähennystavoitteiden kiristämiseen. Työn onnistuminen mitataan lopulta, kun maat asettavat seuraavat päästövähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä,” huomioi neuvotteleva virkamies Kaarle Kupiainen ympäristöministeriöstä.

Neuvottelujen ohessa ilmastokokous kerää kaupunkeja, yrityksiä, sijoittajia, tieteen edustajia ja kansalaisyhteiskuntaa sekä kansainvälisiä organisaatioita yhteen vauhdittamaan ilmastotoimia. Dubain COP28-kokouksesta on tulossa suurin koskaan järjestetty ilmastokokous. Erilaisiin sivutapahtumiin odotetaan n. 80 000 osallistujaa.

Dubain kokousta ja Suomen valtuuskunnan kuulumisia ja Suomen paviljongin ohjelmaa voi seurata sosiaalisessa mediassa #ilmastoCOP28 sekä #COP28Finland. Suomen paviljongin ohjelma välitetään suorana lähetyksenä verkossa. 

Lisätietoja

Päivi Paasikoski, valtioneuvoston viestintäjohtaja (pääministeri Orpon haastattelupyynnöt), p. 040 547 6279 (Dubaissa 1.–2.12.)

Lyydia Ylönen, Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen erityisavustaja, p. 050 476 1341 (Dubaissa 8.-12.12.)

Crista Grönroos, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutzin erityisavustaja, p. 050 441 4257 (Dubaissa 2.-4.12.)

Janna Rantanen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion erityisavustaja 
p. 050 472 4228, [email protected] (Dubaissa 2.-5.12.)

Marjo Nummelin, Ilmastoasioiden pääneuvottelija, p. 0295 250 227, [email protected]
(Dubaissa 27.11.-15.12.)

Kaarle Kupiainen, Neuvotteleva virkamies, p. 0295 250 232, [email protected]
(Dubaissa 27.11-15.12)

Outi Honkatukia, Ilmastoyksikön päällikkö, p. 050 341 1758
[email protected], (Dubaissa 27.11.-15.12.)

Laura Kotila, Viestintäasiantuntija, p. 050 572 2280, [email protected]
(Ministeri Mykkäsen ja neuvottelijoiden haastattelupyynnöt ilmastokokouksen aikana. Dubaissa 6.-13.12.)