Hyppää sisältöön
Media

Vesistötäyttöjen aiheuttamasta roskaantumisesta selvitys

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2022 10.03
Uutinen

Uuden selvityksen taustalla on louhinnassa syntyvä pienmuovijäte, joka päätyy vesistötäytöissä käytettävän louheen mukana vesistöihin. Selvitys luo yleiskatsauksen louhinnassa syntyvään muovijätteeseen, louhintamenetelmiin ja louhinnassa käytettävien räjähteiden sytytysjärjestelmiin. Selvityksessä on myös tietoa menetelmistä muovien poistamiseksi louheesta.

Selvityksen avulla halutaan vähentää muoviroskan päätymistä vesistöihin. Vesistötäytöt ja muovit -benchmarkkausselvityksen on laatinut ympäristöministeriön, Helsingin kaupungin ja Infra ry:n toimeksiannosta Ramboll Finland. 

Muovin haitalliset vaikutukset liittyvät sen aiheuttamaan roskaantumiseen, mikä heikentää erityisesti merialueen sekä ranta-alueiden viihtyisyyttä. Muoviroskat voivat vesistöissä hajota pienemmiksi mikromuovipartikkeleiksi, jotka kertyvät helpommin ravintoketjussa. 

Tavoitteena on myös ollut selvittää, miten muoviroskien päätyminen vesistöihin voitaisiin ottaa huomioon vesistötäyttöjen suunnittelussa sekä urakan valmisteluprosessissa. Selvitystä varten kerättiin alaan liittyvää kirjallisuutta erityisesti pohjoismaista sekä haastateltiin alan toimijoita. Selvitykseen on lisäksi koottu kokemuksia Helsingissä tehdyistä meritäytöistä.

Aiheesta valmistellaan RT-ohjekorttia, joka tullaan julkaisemaan Rakennustiedon sivuilla vuoden 2023 aikana. RT-ohjekortissa käsitellään roskaantumisen hallintaa vesistötäytöissä tai vesistöjen kiviainestäytöissä ja esitellään toimia roskaantumisen estämiseksi.