Hyppää sisältöön
Media

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta lähes 8 miljoonaa euroa kunnostushankkeisiin, jätevesien käsittelyn tehostamiseen ja tutkimukseen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 27.3.2020 14.36
Tiedote

Ympäristöministeriö jakaa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 7,6 miljoonaa euroa vesistöjen ja Itämeren tilaa parantaviin hankkeisiin. Summasta 4,8 miljoonaa euroa ohjataan vesistöjen kunnostushankkeisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien kautta.

”Vesistöjen tilan parantaminen on teko luonnon parhaaksi. Suomessa on satoja kohteita, joissa voidaan tehdä vesistökunnostuksia yhteistyössä kuntien, alueellisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. On tärkeää, että voimme ympäristöministeriöstä rahoittaa näitä hankkeita”, ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoo.

Suomen ympäristökeskus saa noin 1,8 miljoonaa euroa tutkimushankkeelle, joka tutkii ravinteiden, erityisesti fosforin, kulkeutumista Saaristomereen ja sen vaikutuksia rehevöitymiseen. Hankkeessa kehitetään arviointi- ja mallinnustyökaluja, joita voidaan hyödyntää laajemminkin Itämeren tilan seurannassa ja vesien- ja merenhoidon toimia toteutettaessa.

"Tietoperustan vahvistaminen rannikkovesien tilan parantamiseksi Saaristomeren alueella” eli Maameri -hanke toteutetaan vuosina 2020-2022 yhdessä Helsingin Yliopiston, Turun Yliopiston, Åbo Akademin, Geologian tutkimuskeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa.

Ympäristöministeriö myöntää Etelä-Savon ELY-keskukselle 1 miljoonaa euroa ympäri Suomea toteutettaviin hankkeisiin, joilla vähennetään haitallisten aineiden pääsemistä kaupunkien ja taajamien vesistöihin. Tänä vuonna rahoituksen turvin tuetaan haitallisten aineiden poistamiseen soveltuvien tekniikoiden käyttöönottoa yhdyskuntajätevesien puhdistamojen saneerausten yhteydessä. Rahoituksella etsitään kustannustehokkaimmat keinot, joilla haitallisten aineiden päästöjä voidaan ennaltaehkäistä, rajoittaa tai estää jätevesien käsittelyn keinoin.

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa-ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Tarja Haaranen, p. 0295 250 282, [email protected]

MAAMERI-hanke: Petri Liljaniemi, neuvotteleva virkamies, p. 0295 250 378, [email protected]

Kaupunkivedet: Ari Kangas, neuvotteleva virkamies, p. 02952 50340, [email protected]

Vesistökunnostukset: Antton Keto, neuvotteleva virkamiesp. 02952 50148, [email protected]

Krista Mikkonen