Hyppää sisältöön
Media

Informationsbrist står ofta i vägen för avfallshanteringen av båtar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2024 8.46
Pressmeddelande
Vanha lasikuituvene metsässä.

Bristen på information om avfallshanteringen av båtar, svårigheterna med att transportera dem och kostnaderna för transporten är enligt både allmänheten och yrkesmänniskorna inom båt- och avfallsbranschen de största hindren för korrekt behandling av kasserade glasfiberbåtar. Övergivna båtar ser osnygga ut i miljön och förfular landskapet. Dessutom kan bränslen, batterier och annat farligt avfall som lämnats i båten samt plast och färgrester från båten med tiden spridas ut i miljön och öka miljöbelastningen.

Miljöministeriet har genom enkätundersökningar i Östersjöns kustkommuner utrett flaskhalsarna i fråga om övergivna och kasserade glasfiberbåtar. Enkäten besvarades av drygt 600 företrädare för den så kallade breda allmänheten och cirka hundra yrkesmänniskor, såsom företrädare för båthamnar, båtsällskap, båttillverkare och båtförsäljare och företrädare för kommuner och avfallsanläggningar. 

I den påföljande utredningen granskade man nuläget för insamlingen och materialåtervinningen av båtar i Finland och i utvalda europeiska länder med ett betydande båtliv. Utifrån dessa sammanställde man i utredningen förslag till olika metoder för att mer effektivt få båtar att omfattas av avfallshanteringen.

Antalet glasfiberbåtar i Finland beräknas uppgå till över 700 000. Det är svårt att få exakta uppgifter, eftersom endast en del av båtarna måste registreras. En betydande del av glasfiberbåtarna är småbåtar, såsom roddbåtar. Enligt livscykelberäkningar beräknas antalet båtar som tas ur bruk uppgå till över 10 000 per år. Om man jämför Finland med länder som har ett mer utvecklat insamlingssystem är det möjligt att samla in uppskattningsvis några tusen båtar per år.

Det finns redan ett system för avfallshantering av båtar 

Kommunernas avfallsstationer tar mot avgift emot roddbåtar och andra småbåtar från hushåll. För större båtar och båtar som ägs av företag ska man själv skaffa avfallshanteringstjänster från privata avfallshanteringsföretag. Håll Skärgården Ren – Pidä Saaristo Siistinä rf:s insamlingskampanjer i Skärgårdshavet har gjort det lättare att transportera båtar till materialåtervinning från utmanande platser, såsom öar, och det kan finnas behov av motsvarande kampanjer också annanstans i Finland.

Glasfiberbåtar klassificeras som blandavfall eller brännbart avfall. För närvarande bränner man i allmänhet de båtar som förs till avfallshantering. Förordningen om avstjälpningsplatser förbjuder deponering av organiskt avfall på avstjälpningsplatser, och därför är det inte tillåtet att deponera glasfiberbåtar på avstjälpningsplatser. Regionförvaltningsverken har dock i vissa situationer beviljat undantag från förbudet mot deponering på avstjälpningsplatser.

Glasfiberbåtar har också i någon mån återvunnits för tillverkning av cement eller plastkomposit. I praktiken skulle alla båtar som samlas in i Finland kunna återvinnas via den så kallade cementrutten.

Både allmänheten och yrkesmänniskorna anser att materialåtervinningen av båtar bör uppmuntras genom bättre anvisningar om avfallshanteringen, avgiftsfria mottagningsplatser för båtar, insamlingskampanjer eller en skrotningspremie.

Macon Oy, som genomförde utredningen, betonar i sina rekommendationer framför allt att kommunikation och information spelar en viktig roll i att lösa problemet med avfallshanteringen. Som möjliga alternativ föreslås också en skrotningspremie för båtar eller att kommunerna åläggs ett ansvar att avgiftsfritt ta emot hushållens båtar och ordna transporten av dem. En utökning av registreringsskyldigheten till att omfatta alla båtar eller ett system med producentansvar rekommenderas inte.

Mer information: 

Miljöministeriet
Henna Rinne, specialsakkunnig
tfn 0295 250 214
[email protected]

Macon Oy
Aleksi Rautavuori
tfn 040 6317141
[email protected]