Hyppää sisältöön
Media

Varsinais-Suomeen valtion maille uusia luonnonsuojelualueita

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.3.2014 15.13
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, jolla Varsinais-Suomen maakuntaan perustetaan 31 luonnonsuojelualuetta. Alueet sijaitsevat valtion mailla eri puolilla Varsinais-Suomea, ja niiden koko vaihtelee sadasta hehtaarista reiluun tuhanteen hehtaariin. Niiden pinta-ala on yhteensä reilut 11 600 hehtaaria. Ympäristöministeriö on samalla antanut asetuksen koskien 60 kooltaan edellisiä pienempää suojelualuetta. Yhteensä näiden kahden asetuksen mukaisten alueiden pinta-ala on noin 13 000 hehtaaria. Alueet ovat Metsähallituksen hallinnassa.

"Varsinais-Suomen hienot lehdot, lintukosteikot ja muut monipuoliset luontoalueet ansaitsevat tulla säästetyiksi lapsillemme. Luonnonsuojelualueiden perustaminen jo aikaisemmin hankituille kohteille on tärkeää. Nyt näiden alueiden hoitoa parannetaan, ja virkistysmahdollisuudet lisääntyvät", sanoo ympäristöministeri Ville Niinistö.

Suojeltaviin alueisiin kuuluu mm. luontoarvoiltaan rikkaita lehtoja, jalopuumetsiä, vanhoja metsiä ja soita sekä arvokkaita lintukosteikkoja ja saaristoluontoa.

Kyse on alueista, joita on useiden vuosien kuluessa hankittu valtiolle suojeluohjelmissa tai muissa suojelupäätöksissä osoitettujen alueiden toteuttamiseksi. Näillä asetuksilla on nyt Varsinais-Suomen osalta saatettu tämä pitkä prosessi loppuun. Perustamisasetusten myötä alueilla astuvat voimaan luonnonsuojelulaissa olevat valtion luonnonsuojelualueita koskevat rauhoitusmääräykset. Niiden tavoitteena on alueen luonnontilan säilyttäminen ja alueiden luontaisen kehityksen turvaaminen.

Luontoa muuttava toiminta ei ole alueilla mahdollista, mutta jokamiehen oikeudet ovat voimassa normaaliin tapaan. Erityisiä liikkumisrajoituksia alueille ei ole asetettu. Luonnonsuojeluun liittyvien tavoitteiden ohella alueet palvelevat myös retkeilyä, opetusta ja tutkimusta.

Valtioneuvoston asetus sallii myös hirvenmetsästyksen 15.10.-31.12 välisenä aikana suurimmalla osalla alueista, erityisesti suurilla suoalueilla. Rannikon ja saariston eräillä kohteilla myös metsäkauriin metsästys sallitaan.

Asetukset tulevat voimaan 15.4.2014.

Lisätietoja:  

lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö
p. 0295 250 135, [email protected]

erikoissuunnittelija Jouko Högmander, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
p. 0400 826 440, [email protected]