Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto otti kantaa komission ehdotukseen pakkausjätteen määrän vähentämiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2023 14.08
Tiedote

EU:n komission ehdotus pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevaksi asetukseksi suitsisi kasvavaa pakkausjätteen määrää. Ehdotus lisäisi pakkausten uudelleenkäyttöä ja tavoittelee kaikkien pakkauksien kierrätettävyyttä. Ehdotuksessa asetettaisiin myös pakolliset tavoitteet kierrätetyn muovin käytölle. 

Ehdotuksen tavoitteena on ehkäistä syntyvän pakkausjätteen määrää rajoittamalla tarpeetonta pakkaamista ja edistämällä uudelleenkäytettäviä ja uudelleentäytettäviä pakkausratkaisuja. Lisäksi tavoitteena on lisätä korkealaatuista kierrätystä sekä vähentää luonnonvarojen kulutusta ja luoda toimivat kierrätysraaka-aineiden markkinat. 

Valtioneuvosto otti tänään kantaa ehdotukseen ja toimitti sen eduskunnalle sen kannan määrittelyä varten.

Valtioneuvosto pitää asetusehdotuksen tavoitteita yleisesti ottaen hyvänä ja kannatettavana ja luonnonvarojen kestävän käytön kannalta tärkeinä. Esimerkiksi vaatimuksia kierrätetyn materiaalin käytöstä muovipakkausten valmistuksessa sekä pakkausjätteen lajitteluun liittyviä merkintävaatimuksia pidetään tervetulleina.

Valtioneuvosto kuitenkin suhtautuu alustavan varauksellisesti joihinkin asetusehdotuksessa esitettyihin keinoihin. Valtioneuvoston mukaan muun muassa tietyistä vaatimuksista tulisi olla mahdollisuus poiketa kokonaisympäristövaikutusten arvioinnin perusteella. Myös kiellettyjä pakkaustyyppejä ja uudelleenkäytön tavoitetasoja tulisi arvioida vielä tarkemmin. Kertakäyttöisten pakkausten kielto kahviloissa ja ravintoloissa tapahtuvassa tarjoilussa vaatii kriittistä jatkotarkastelua ja lisätietoja. Toimet eivät myöskään saisi lisätä elintarvikehävikkiä.

Komission ehdotuksen mukaan pakkausjätettä tulisi vähentää asteittain. Vuoteen 2018 verrattuna pakkausjätettä pitäisi syntyä 5 prosenttia vähemmän henkeä kohti vuonna 2030; 10 prosenttia vähemmän vuonna 2035 ja 15 prosenttia vähemmän vuonna 2040. Ilman vähentämistoimia pakkausjätteen määrän ennustetaan kasvavan EU:ssa 107 miljoonaan tonniin vuoteen 2040 mennessä (vrt. 78 miljoonaa tonnia vuonna 2018).

Ei ylipakkaamista, enemmän uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä

Komission ehdotuksessa kiellettäisiin ylipakkaaminen. Pakkausten koon tulisi olla suhteessa tuotteen kokoon. Ylipakkaamista hillittäisiin kieltämällä pakkausten kaksoisseinät, valepohjat ja tarpeettomat kerrokset.

Joidenkin kertakäyttöisten pakkausten käyttöä rajoitettaisiin. Esimerkiksi kertakäyttöisiä ruoka- ja juomapakkauksia ei saisi käyttää ravintoloissa ja kahviloissa tapahtuvassa tarjoilussa 1.1.2030 alkaen. Pienet yritykset voitaisiin jättää velvoitteen ulkopuolelle. Kieltolistalla olisivat myös kertakäyttöiset hedelmien ja vihannesten alle 1,5 kilon pakkaukset ja hotellien minikokoiset kosmetiikka-, shampoo- ja muut pakkaukset.

Yritysten olisi tarjottava tietty prosenttiosuus kuluttajatuotteistaan uudelleenkäytettävissä tai uudelleentäytettävissä pakkauksissa. Velvoite koskisi tiettyjä kuljetuspakkauksia, take a way -kuppeja ja pakkauksia sekä virvoitus- ja alkoholijuomia. Uudelleenkäyttövaatimukset eivät kuitenkaan koskisi pieniä toimijoita.

Pakkausten tulisi olla kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tietyille muovipakkauksille asetettaisiin asteittain kiristyviä vaatimuksia kierrätetyn muovin käytöstä. Kierrätetyn materiaalin käytön vähimmäisvaatimukset vaihtelisivat pakkaustyypeittäin.

Tiettyjen pakkaustyyppien - muun muassa teepussien, kahvikapselien, hedelmien tarrojen ja niin sanottujen hedelmäkassien - tulisi olla kompostoituvia. Muiden pakkausten, myös biohajoavasta materiaalista tehtyjen, pitäisi soveltua materiaalikierrätykseen ilman, että ne haittaavat muiden jätevirtojen kierrätettävyyttä.

Myös jätteen lajittelua helpotettaisiin: kaikkiin pakkauksiin halutaan merkintä siitä, mistä materiaalista se on tehty ja mihin jätevirtaan se kuuluu laittaa. Jätteenkeräysastioihin olisi laitettava samat merkinnät.

Kaikissa EU-valtioissa tulisi olla muovipulloille ja alumiinitölkeille pakollinen panttijärjestelmä. Lisäksi jäsenvaltioiden panttijärjestelmien tulisi olla yhteen toimivia, jos valtioilla on merkittävää rajakauppaa.

Komissio antoi ehdotuksensa marraskuussa 2022.

Lisätietoja: 

Neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg, [email protected], p. 029 525 0059