Hyppää sisältöön
Media

Vaikuta ympäristönsuojelun sanastoon

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2024 11.13
Uutinen

Ympäristöministeriö on aloittanut sanastotyön, jossa on määritelty ympäristönsuojelun eri toimijoiden yhteisessä käytössä tarvittavia käsitteitä. Ympäristöministeriö ja Sanastokeskus kutsuvat ympäristönsuojelun käsitteistön kehittämisestä kiinnostuneita kommentoimaan sanaston luonnosta.

Keväällä 2024 käynnistetty sanastotyö toteutettiin pienissä asiantuntijaryhmissä, joissa keskityttiin pääasiassa ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukaisiin lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyihin liittyvien käsitteiden määrittelyyn. Määritelmillä pyritään tukemaan erityisesti eri viranomaisten asiointi- ja muissa tietojärjestelmissä toistuvien käsitteiden yhteistä tulkintaa.

Sanastoa voi kommentoida 16.8.2024 asti otakantaa.fi-palvelussa. Sen jälkeen sanasto viimeistellään ja julkaistaan Yhteentoimivuusalustalla syksyn 2024 aikana. 

Ympäristönsuojelun tietojen yhteentoimivuustyö laajenee

Ympäristönsuojelun sanaston luonnoksen julkaiseminen on ensimmäinen vaihe ympäristönsuojelun tietorakenteiden ja yhteentoimivuuden kehittämistyössä. Sanastoa tullaan edelleen laajentamaan, ja sitä hyödynnetään jatkossa ympäristönsuojelun tietomallien ja koodistojen luomisessa. 

Laajapohjaisen asiantuntemuksen varmistamiseksi ympäristöministeriössä käynnistetään kaikille kiinnostuneille avoin ympäristönsuojelun tietojen yhteentoimivuutta kehittävä verkosto syksyllä 2024. Verkostossa muodostetaan keskustellen yhteisymmärrystä siitä, miten olennaisimmat eri toimijoiden tarvitsemat yhteiset tiedot saadaan virtaamaan sujuvasti eri tietojärjestelmien välillä. Keskustelun pohjalta luodaan ympäristönsuojelun tiedoista julkista tietokomponenttikirjastoa samaan tapaan kuin rakennetun ympäristön tiedoista on tehty ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa. Tietokomponentteja tullaan käyttämään tietojärjestelmien teknisen kehittämisen pohjana. 

Ilmoittaudu mukaan syyskaudella 2024 alkavaan ympäristönsuojelun tietojen yhteentoimivuutta kehittävään verkostoon vapaamuotoisella sähköpostilla Anssi Hänniselle ([email protected]).

Lisätietoja:

Anju Asunta
projektipäällikkö
[email protected]
p. 0295 250 191

Anssi Hänninen 
erityisasiantuntija
[email protected]
p. 0295 250 451