Hyppää sisältöön
Media

Uusi ohjelma panostaa ikääntyneiden asumiseen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2020 13.57
Tiedote

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022. Tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan asumisen muutoksia ja varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi.

”Maamme väestö vanhenee nopeasti, ja ikääntyneille sopivia, esteettömiä ja turvallisia asuntoja tarvitaan huomattavasti lisää. Myös ikääntyneiden yhteisöllisyyden edistäminen asuinalueilla ja asumisessa on tärkeää, sillä näin vähennetään yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Ratkaisuja tulee löytää nyt, hyvissä ajoin tulevaa ennakoiden,” sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ennusteiden mukaan vuonna 2040 yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Kaikkein vanhimpien määrä kasvaa nopeimmin: yli 85-vuotiaiden määrään arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan 20 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa on noin 500 000 esteetöntä asuntoa, mikä vastaa 15 prosenttia asuntokannasta. Yhä useampi ikääntynyt asuu tulevaisuudessa yksin, mikä lisää yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Esteettömiä asuntoja ja ikäystävällisiä asuinalueita

Ikääntyneiden asumistarpeet ja -toiveet ovat erilaisia, joten tarvitaan monenlaisia toimia nykyisen asuntokannan korjaamisesta uudenlaisten asumisratkaisujen luomiseen sekä asuinalueiden kehittämiseen.

Ohjelmassa avustetaan kuntien kehittämishankkeita. Niillä tuetaan ikääntyneiden kansalaisten sekä kuntien varautumista tuleviin asumisen tarpeisiin, edistetään asuntokannan korjaamista, luodaan uudenlaisia yhteisöllisempiä asumisratkaisuja sekä kehitetään asuinalueita ikäystävällisemmiksi. Kunnille suunnattu rahoitushaku avautuu myöhemmin keväällä.

Valtio avustaa iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaamista esteettömiksi. Ohjelmassa näiden korjaus- ja esteettömyysavustusten käyttöä edistetään hakuprosessia ja siihen liittyvää neuvontaa tehostamalla. Lisäksi tuetaan paikallisten hissityöryhmien toimintaa. Vuosina 2020-2022 korjausavustuksiin on myönnettävissä 92 miljoonaa euroa, erityisryhmien investointiavustuksesta noin 130 miljoonaa euroa on käytettävissä ikääntyneiden asumishankkeisiin sekä ARA-vuokratalojen korjaamiseen ikääntyneille sopiviksi on varattu 25 miljoonaa euroa.

Ohjelmassa myös jaetaan ikääntyneiden asumiseen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä muun muassa seminaarien ja muun yhteistyön kautta.

Ikäystävällinen asunto on esteetön ja turvallinen. Ikäystävällinen asuinalue on sellainen, jossa myös toimintakyvyltään heikentynyt henkilö voi liikkua ja osallistua. Tarvittavat palvelut ovat helposti saavutettavissa, ja ympäristö tukee yhteisöllisyyttä esimerkiksi sopivien kohtaamispaikkojen kautta. Ikäystävällisiksi suunnitellut asunnot ja asuinalueet sopivat kaikille. Esimerkiksi esteettömyydestä hyötyvät lastenvaunujen kanssa liikkuvat, pyörätuolilla kulkevat sekä kaikki muut, joiden liikunta- ja toimintakyky on heikentynyt.

Ympäristöministeriö toteuttaa ohjelmaa yhdessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn, kuntien, kuntayhtymien, Kuntaliiton sekä eläkeläis-, vanhus-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen kanssa. Toimenpideohjelma on osa tulevaa poikkihallinnollista Ikäohjelmaa.

Lisätietoja:

Asuntoneuvos Raija Hynynen, p. 0295 250 093, [email protected]

Krista Mikkonen