Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä valmistelemaan kaavojen toteuttamisen ja katujen kunnossapidon lainsäädännön uudistamista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2023 14.30
Tiedote

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotukset uudeksi yhdyskuntakehittämislaiksi ja uudeksi yhdyskuntarakentamislaiksi. Kaavojen toteuttamista ja katujen kunnossapitoa ohjaavat säännökset uudistetaan näissä laeissa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti. Työ on osa laajempaa alueidenkäyttöä sääntelevän lainsäädännön uudistusta.

Valmisteltava kokonaisuus sisältää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säännökset, jotka koskevat kuntien maapolitiikkaa, tonttijakoa, katuja ja muita yleisiä alueita. Työssä käsitellään kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista, maan luovuttamista ja lunastamista, hulevesiä, yleiskaavan ja asemakaavan toteuttamisesta johtuvaa korvausta sekä kehittämisalueita. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetut säännökset.

Työryhmän puheenjohtajana toimii yksikön johtaja Samuli Alppi ympäristöministeriöstä, ja sen toimikausi on 1.12.2023–31.8.2025. Tavoitteena on, että hallitus voi antaa lakiesityksen eduskunnalle kevätistuntokaudella 2026. Työryhmä huolehtii vuorovaikutuksesta keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tulevista sidosryhmätilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

Teemaan liittyvät muut uudistukset

Ympäristöministeriö asetti aiemmin tänä vuonna toisen työryhmän valmistelemaan uutta alueidenkäyttölakia. Uusi alueidenkäyttölaki sisältää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, kaavoitusjärjestelmää sekä merialuesuunnittelua koskevat säännökset.

Käynnistyvät lakiuudistukset ovat jatkoa vuonna 2018 alkaneelle maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukselle, jossa säännösten uudistus jäi osin kesken. Eduskuntaan etenivät viime hallituskaudella rakentamisen osuus ja alueidenkäytön digitaalisuutta koskevat säädökset.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Samalla maankäyttö- ja rakennuslaista kumotaan rakentamisen osuus, ja lain nimeksi tulee alueidenkäyttölaki. Lainsäädännön uudistuksessa huomioidaan soveltuvin osin maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen aikana tehdyt selvitykset ja muu pohjatyö.

Lisätietoja

Emma-Stina Vehmanen
ministeri Mykkäsen erityisavustaja
p. 040 847 1992
[email protected]

Samuli Alppi
Yksikönjohtaja, ympäristöneuvos
p. 0295 250 036
[email protected]