Hyppää sisältöön
Media

Työ asunnottomuuden vähentämiseksi jatkuu – tukea kunnille, asumisneuvonnasta tulossa lakisääteistä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2020 11.01
Tiedote

Hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoden 2023 loppuun mennessä. Työ jatkuu ympäristöministeriön alkuvuonna käynnistämässä kolmivuotisessa asunnottomuuden yhteistyöohjelmassa, jossa ovat mukana suurimmat kaupungit, palveluntuottajat, järjestöt ja valtion toimijat. Painopiste on kuntien asunnottomuustyössä, johon ohjelmassa tarjotaan rahoitusta ja muuta tukea.

”Suomessa on tehty reilu vuosikymmen tavoitteellista työtä asunnottomuuden poistamiseksi. On löydetty toimivia tapoja auttaa, ja asunnottomien määrä on laskenut 7 peräkkäistä vuotta. Maassamme on kuitenkin edelleen noin 4 600 asunnotonta, joten työtä jatketaan laajassa yhteistyössä, kunnianhimoisin tavoittein”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Yhteistyöohjelma asunnottomuuden puolittamiseksi 2020-2022 perustuu vuonna 2019 julkaistuun aikaisempien asunnottomuusohjelmien arviointiin. Tavoitteena on lisätä asunnottomille kohdennettavien asuntojen määrää, vahvistaa kunnissa tehtävää asunnottomuustyötä, parantaa asumisneuvonnan saatavuutta sekä vakiinnuttaa asunnottomien parissa työskentelevien tahojen yhteistyötä kunta- ja aluetasolla. Tarkoituksena on, että riski joutua asunnottomaksi tunnistettaisiin paremmin kaikissa kunnan peruspalveluissa, jolloin ihmiselle voidaan tarjota ajoissa hänen tarvitsemaansa apua.

”Asunnottomuus on muuttanut muotoaan. Enää ei tarvita niinkään panostuksia seiniin, vaan siihen, että asunnoton tai asunnottomuusuhan kanssa kamppaileva kohdataan ajoissa, ja hänelle tarjotaan sopivaa apua. Asunnottomuuteen on monenlaisia syitä, ja siksi apu tulee kohdentaa kullekin tarpeen mukaan. Esimerkiksi oikea-aikaisella neuvonnalla voidaan auttaa asunnon saanutta säilyttämään asuntonsa, vaikka eloon tulisi ryppyjä”, ministeri Mikkonen kertoo.

Ohjelmassa mukana olevat 11 Suomen suurinta kuntaa tekevät asunnottomuuden vähentämisestä kokonaisvaltaisen suunnitelman, jossa käydään läpi muun muassa matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistarpeet, asunnottomille tarkoitettujen asuntojen määrä sekä suunniteltu yhteistyö kunnan toimialojen, palveluntuottajien, järjestöjen sekä talous- ja velkaneuvonnan ja rikosseuraamusalan kanssa.

Kuntien asunnottomuustyön kehittämiseen tarkoitettu rahoitus aukeaa haettavaksi kevään aikana. Avustus on suunnattu asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen, erityisesti asiakastyötä tekevien henkilöiden palkkaamiseen. Ohjelmassa myös jaetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä esimerkiksi seminaarien ja muun yhteistyön kautta.
 

Asumisneuvonta ehkäisee tehokkaasti asunnottomuutta – lakisääteistämistä pohtiva työryhmä asetettu

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen asumisneuvonnan lakisääteistämisestä. Asumisneuvonnasta ei tällä hetkellä säädetä laissa, minkä takia sitä tarjotaan kunnissa hyvin eri tavoin, muun muassa sosiaalitoimen, kiinteistöyhtiöiden ja järjestöjen toimesta tai niiden yhteistyössä.

”Asumisneuvonnalla on saatu hyviä tuloksia puuttumalla ongelmiin varhain. Siksi toiminta kannattaa vakinaistaa ja laajentaa kaikkiin asumismuotoihin. Asunto- ja sosiaalitoimen saumaton yhteistyö on tärkeää, kuten myös vuokranantajien ja järjestöjen mukanaolo toteutuksessa”, sanoo työryhmän puheenjohtaja Jarmo Lindén Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta.

Asumisneuvonnan tavoitteena on luoda yhteys asukkaan, asunnon omistajan sekä asukkaalle tarjottavien palvelujen välille siten, että asukkaan ongelmat voidaan ratkaista ajoissa. Neuvonta liittyy usein vuokravelkojen hoitoon tai häädön ehkäisyyn, mutta yhä useammin myös muunlaisiin asukkaan sosiaalisiin ongelmiin. Neuvonnan ansiosta asukas usein säilyttää asuntonsa ja välttää asunnottomuuden.

Lakiesitys asumisneuvonnan lakisääteistämistä on tarkoitus lähettää lausunnoille keväällä 2021, ja lain on määrä astua voimaan vuoden 2022 alusta. Työryhmä kuulee laajasti aiheen asiantuntijoita sekä sidosryhmiä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Tuula Tiainen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 295, [email protected]

ministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, ympäristöministeriö, [email protected], p. 040 555 4013

johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, p. 029 525 0808, [email protected]

Krista Mikkonen