Hyppää sisältöön
Media

Turvetuotannosta poistunut Valkeasuo Tohmajärvellä hankittu linnustonsuojelualueeksi ja hanhipelloksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2021 12.14
Tiedote

Metsähallituksen Luontopalvelut on hankkinut Tornatorilta turvetuotannosta poistuneen Valkeasuon linnustonsuojelualueeksi ja hanhipelloksi. Kaupan rahoittaa ympäristöministeriö. Tavoitteena on muodostaa Valkeasuosta alue, jonne valkoposkihanhet voivat siirtyä ruokailemaan ja levähtämään, kun niitä karkotetaan viljelyalueilta. Alueelle perustettavasta kosteikosta hyötyy myös muu linnusto ja kosteikkolajisto. Alueen hankkiminen on yksi ympäristöministeriön toimista, jolla pyritään ennaltaehkäisemään ja lieventämään hanhien aiheuttamia vakavia vahinkoja maataloudelle.

Valkeasuon hankinta on yksi osa Valkoposkihanhityöryhmän ehdottamaa työkalupakkia ja sen on tarkoitus toimia pidemmän tähtäimen kokeiluna. Meneillään on myös muun muassa poikkeuslupamenettely, kansainvälinen yhteistyö ja hallituksen esitys laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta. Suojeltavan alueen oheen tarvitaan edelleen vahvaa yhteistyötä maanviljelijöiden kanssa, jotta hanhipeltoja saadaan perustettua laajemmin muuttoreitin varrelle. Tätä edistetään Luonnonvarakeskuksen hanhipeltohankkeessa.

Kun maanviljelijät saavat poikkeuslupia hanhien karkottamiseen tai ampumiseen, tarvitaan alueita, joilla hanhet voivat muutollaan ruokailla ja levähtää. Muun muassa Hollannissa ja Saksassa on käytetty vastaavaa keinoa hanhiongelmien lieventämiseksi. Siten Valkeasuon alue vie painetta pois viljelijöiden pelloilta. Kun hanhia karkotetaan, ne saavat suojellusta alueesta vastinparin, jossa ne voivat ruokailla ja yöpyä muutoilla.

”Valkoposkihanhien aiheuttamat vahingot olivat viime vuonna poikkeuksellisen vakavia. Siksi toteutamme laajan joukon toimia, jotta tämä ei toistuisi. Valkeasuon suojelulla teemme kokeilun kunnostaa vanha turvetuotantoalue lintujen käyttöön. Tavoitteena on, että alue veisi pois painetta viljelijöiden pelloilta, mutta myös turvaisi muuta lajistoa tarvittavien ennallistamis- ja hoitotoimenpiteiden jälkeen”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Alueesta perustetaan monipuoliselle lajistolle houkutteleva häiriövapaa alue, jolloin sinne voidaan yhtäältä odottaa hanhien, mutta myös muiden lajien löytävän tiensä. Alueelle suunniteltu kosteikko hyödyttää myös useita taantuneita ja uhanalaisia lajeja, kuten kosteikkojen lintuja ja hyönteisiä. Valkeasuosta toivotaan aluetta, joka edistäisi pitkällä aikavälillä monenkin lajin suojelua ja tarjoaisi samalla ratkaisuja valkoposkihanhien aiheuttamiin tuhoihin.

Valkeasuo on turvetuotannosta vapautuva alue, jonka pinta-ala on noin 170 hehtaaria. Aluetta kehystää etelässä maatalousmaa ja lännessä metsätalousmaa, jotka otetaan huomioon kosteikon suunnittelussa.

Lisätietoja:

Antti Heikkinen
Ministerin erityisavustaja
p. 050 348 1406
[email protected]

Nina Mikander
Erityisasiantuntija
p. 0295 250 455
[email protected]

Metsähallituksen Luontopalvelut:
Panu Kuokkanen
Luonnonsuojelupäällikkö
p. 020 639 5064
[email protected]