Hyppää sisältöön
Media

Tuore arvio Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta tiedeyhteisön mittavan ponnistuksen tulos

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2018 5.10
Tiedote
Perinnebiotoopit ovat Suomen kaikkein uhanalaisimpia luontotyyppejä. © Kuva: Antti Below, ympäristöhallinnon kuvapankki

18.12. julkaistu arvio Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta on mittava katsaus kaikkiin maamme luontotyyppeihin mereltä tuntureille asti. Tuore ”punainen kirja” on maailmanlaajuisestikin katsottuna ainutlaatuisen kattava ja perusteellinen.

Kirja sisältää arvion yhteensä lähes 400 luontotyypistä, jotka edustavat kahdeksaa luontotyyppiemme pääryhmää: Itämerta, rannikkoa, sisävesiä ja rantoja, soita, metsiä, kallioita ja kivikoita, perinnebiotooppeja sekä tuntureita.

Arvion keskeinen tulos on, että luontotyypeistämme noin puolet (48 %) on uhanalaisia koko maassa, Etelä-Suomessa vielä tätä enemmän. Edellisen, 10 vuotta sitten toteutetun arvioinnin jälkeen uhanalaistuminen on kokonaisuutena jatkunut.

Arvio toteutettiin kolmivuotisena ympäristöministeriön rahoittamana hankkeena, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Työhön osallistui yli 120 asiantuntijaa kaikista aiheen kannalta keskeisistä suomalaisista yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja asiantuntijaorganisaatioista. Läpikäyty aineistomäärä on valtava, esimerkiksi meriluontotyyppien osalta jopa kymmenkertainen verrattuna vuoden 2008 arviointiin.

Työssä käytettiin kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kehittämää, tieteellisesti pätevää Red List of Ecosystems (RLE) -arviointimenetelmää. Vuonna 2008 toteutettu edellinen arviointi tehtiin kansallisesti kehitetyllä menetelmällä, jonka pääelementteihin – luontotyyppien määrän ja laadun muutoksiin – myös uusi arvio perustuu. Uusi arviointi on kuitenkin entistä kattavampi, luotettavampi ja kansainvälisesti vertailtavissa. Menetelmien erojen vuoksi tuloksia ei voi suoraan verrata vuoden 2008 kansalliseen arvioon, mutta muutokset ja kehityksen suunta ovat tunnistettavissa.

Tulosten perusteella Suomi ei tule saavuttamaan tavoitetta luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä vuoteen 2020 mennessä. Luontotyyppien tilaa voidaan kuitenkin parantaa, ja tässä tutkimustiedolla on keskeinen rooli.

”Uhanalaisuusarvioinnit ovat tärkeimpiä mittareita luonnon monimuotoisuuden tilan seurannassa. Asiantuntijatyöryhmän laatiman arvion tulokset ovat hälyttäviä. Meidän on toimittava laajalla rintamalla ja aktiivisemmin luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Työryhmän suositukset tarjoavat kattavasti näkökulmia suojelutarpeiden tunnistamiseen ja toimien suunnitteluun”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Suomi on ensimmäisiä maita maailmassa, joka on toteuttanut näin mittavan arvion IUCN:n menetelmällä. Tämä tarjoaa Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa menetelmän kehittämiseen ja osallistua myös laajemmin keskusteluun luonnonsuojelun globaaleista ratkaisusta.

Nyt saatuja tietoja hyödynnetään Suomessa välittömästi muun muassa EU:n luontodirektiivin raportoinnissa keväällä 2019 sekä luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseen liittyvien kansallisten toimintaohjelmien ja kansainvälisten sitoumusten tulevassa päivitystyössä. Tulokset palvelevat jatkossa myös eri hallinnonaloja ja tutkimusta muun muassa uusien paikkatietoaineistojen avulla.

Suomessa on parhaillaan käynnissä mittava lajien uhanalaisuutta arvioiva hanke, joka toteutetaan IUCN:n lajien arviontiin kehittämää, jo vakiintunutta menetelmää hyödyntäen. Suomen lajien punainen kirja julkaistaan vuoden 2019 alkupuolella.

Lisätiedot:

Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, p. 0295 250 333, [email protected]