Hyppää sisältöön
Media

Tonttibarometri 2013–2014: Heikko taloustilanne heijastuu tonttimarkkinoille – tonttien kysyntä vaisua

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2013 8.21
Tiedote

Kuntaliitto, ympäristöministeriö ja Rakennusteollisuus RT tiedottavat

Yleisen taloustilanteen ja rakentamisen suhdanteiden heikkous heijastuvat tonttimarkkinoille. Tonttikysyntä on hiljentynyt tänä vuonna eikä ensi vuodeksi ole näköpiirissä kasvua. Tonttien tarjonnan ja kysynnän kohtaamisessa on silti yhä runsaasti haasteita. Suurin ongelma kunnille on kunnallistekniikan rahoituksen puute ja rakennusliikkeille puolestaan tonttien korkea hintataso. Näkemykset käyvät ilmi ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Rakennusteollisuus RT:n tonttibarometrista.

Tänä vuonna voimakkaimmin on hiljentynyt kaikkien toimitilatonttien kysyntä, ja toimitilarakentaminen on poikkeuksellisen matalalla tasolla. Ainoastaan valtion tukemien kerrostalotonttien kysyntä vaikuttaa kasvaneen. Odotuksissa on, että tonttikysynnän hiipuminen tasaantuu tai pysähtyy vuonna 2014. Kuntien ja rakennusliikkeiden näkemykset ovat samansuuntaisia kysynnän muutoksesta sekä kehityksestä.

Kunnat ja rakennusliikkeet ovat yksimielisiä myös siitä, että kysynnän ja tarjonnan alueellisessa kohtaamisessa on pulmia. Sen sijaan kunnat näkevät asuintonttien tarjonnan vastaavuuden kysyntään huomattavasti myönteisemmin kuin rakennusliikkeet, jotka pitävät kerros- ja rivitalotonttien tarjontaa riittämättömänä. Toimitilatonttien osalta sekä kunnat että rakennusliikkeet kokevat, että liiketontteja ei ole keskustojen tuntumassa kysyntään nähden tarpeeksi tarjolla.

Tarjonnan niukkuus korostuu keskustoissa ja keskustojen tuntumassa sekä yli 50 000 asukkaan kaupungeissa. Täydennysrakennettavilla ja reuna-alueiden uusilla asemakaava-alueilla tonttitarjonta vastaa paremmin kysyntää. Rakennuskelpoisesta tonttimaasta on pulaa erityisesti metropolialueella.

Useimmissa kunnissa pidetään omakotitonttien tarjontaa riittävänä kysyntään nähden. Suurissa kunnissa tarjontaa voisi kokonaisuutena olla enemmän, mutta yleisesti tonttitarjonta on riittävää. Monet vastaajat näkivät omakotitonttitarjonnan runsaana, etenkin kunnan reuna-alueilla.

Rakennusliikkeiden mielestä asemakaavojen liiallinen yksityiskohtaisuus on kaikkein keskeisin haaste tonttimarkkinoilla. Kunnissa isona ongelmana on yksityisten omistamien tonttien saaminen rakennettavaksi.

Tonttihinnat eivät merkittävästi nouse seuraavien 12 kuukauden aikana. Kunnat ja rakennusliikkeet ovat hyvin samoilla linjoilla hintakehityksen suhteen. Vuoden 2010 tonttibarometriin verrattuna suurin ero ovat erittäin varovaiset odotukset tonttien kysyntää ja hintakehitystä kohtaan.

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen korostaa riittävän ja kohtuuhintaisen tonttitarjonnan merkitystä taloudellisen kasvun lisääjänä ja toimivan kilpailun edellytyksenä rakennusalalla.

”Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti yksityishenkilöiden maan myynti kunnalle on säädetty ensi vuoden loppuun saakka verovapaaksi. Verovapaus tarjoaa kunnille entistä paremmat mahdollisuudet maan hankintaan ja kunnallisteknisiin investointeihin. Erityisesti Helsingin seudun kuntien on nyt syytä panostaa kohtuuhintaisten tonttien tuotantoon, jotta valtion ja metropolialueen kuntien kesken päätetyt kaavoitus- ja asuntotuotantotavoitteet saavutetaan. Pidän tärkeänä, että sovitut tavoitteet myös realisoituvat konkreettisina - erityisesti riittävänä tonttivarantona ja asuntojen rakentamisena”, Viitanen toteaa.

Ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Rakennusteollisuus RT ry seuraavat tonttimarkkinoiden kehitystä Suomessa. Nyt julkaistun barometrin vastauksia saatiin 125 kunnan tonttiasiantuntijalta ja 39 talonrakennusteollisuuden edustajalta, joista useimpien toimialueena on koko Suomi.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto p. 050 563 4622, etunimi.sukunimi(at)kuntaliitto.fi

Toimialajohtaja Kim Kaskiaro, Rakennusteollisuus RT, p. 050 548 1691, etunimi.sukunimi(at)rakennusteollisuus.fi

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö p. 0400 143 952, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi