Hyppää sisältöön
Media

Toimia puhtaan siirtymän vauhdittamiseksi: energia- ja ilmastostrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu käyntiin

työ- ja elinkeinoministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2024 11.45
Tiedote
Ilmakuva, jossa maantietä ja metsää.

Energia- ja ilmastostrategiassa sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa tullaan linjaamaan toimista ilmastotavoitteiden edistämiseksi ja puhtaan siirtymän vauhdittamiseksi. Suunnitelmien on määrä valmistua vuoden kuluttua.

Uuden energia- ja ilmastostrategian keskiössä on puhtaan energian ratkaisujen edistäminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

“Puhtaan energian edelläkävijänä houkuttelemme Suomeen investointeja, työpaikkoja ja talouskasvua. Energia- ja ilmastostrategiassa keskeistä on puhtaan energian tuotannon kasvattaminen sekä sähköistyminen ja sähkömarkkinoiden toimitusvarmuus. Kilpailukyvyn kannalta Suomen valttikorttina on sujuva investointiluvitus sekä puhtaan sähkön saatavuus“, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Energia- ja ilmastostrategia tehdään kerran vaalikaudessa ja se sisältää sekä energiapolitiikan että päästö- ja nielulinjaukset. Sen laatimisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Strategian valmistelun yhteydessä linjataan hallitusohjelman mukaisesta päästövelan lyhennysohjelmasta, jonka tarkoituksena on vuosikymmenen alusta lähtien kertyneen päästövelan kääntäminen laskuun. 

Energia- ja ilmastostrategia valmistellaan rinnakkain keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) kanssa, jossa linjataan taakanjakosektorin ilmastotoimista. Molemmissa suunnitelmissa käytetään yhteistä tietopohjaa. Ilmastosuunnitelman laatimista koordinoi ympäristöministeriö ja se tulee tehdä ilmastolain mukaan kerran vaalikaudessa.

Taakanjakosektori kattaa liikenteen, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon päästöt, osan maatalouden päästöistä sekä fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut).

“Tarkoituksena on löytää uusia, kustannustehokkaita keinoja vähentää päästöjä taakanjakosektorilla. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus valmistelee jakeluvelvoitteen joustomekanismia, jonka tavoitteena on edistää kustannustehokkaita päästövähennystoimia”, Mykkänen sanoo. 

Sidosryhmiä ja kansalaisia kuullaan tiiviisti suunnitelmien valmistelussa 

Syksyllä on tarkoitus järjestää ministeri Mykkäsen johdolla pyöreän pöydän keskustelu, johon kutsutaan keskeiset sidosryhmät keskustelemaan energia- ja ilmastostrategiasta sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta.

Ilmastosuunnitelman osalta kuullaan myös saamelaiskäräjiä vuoden 2024 loppupuolella.   Lisäksi ympäristöministeriö järjestää alkusyksystä sidosryhmille työpajatilaisuuden ja EU:n LIFE rahoitteisessa ACE-hankkeessa järjestetään sidosryhmille tilaisuuksia työkoneisiin ja maatalouteen liittyen. Kansalaisia kuullaan muun muassa ilmastobarometrissä ja Flaire-hankkeessa järjestettävässä kansalaiskokouksessa.

Lausuntokierros molemmista suunnitelmista järjestetään vuoden 2025 alussa ja suunnitelmien on tarkoitus valmistua vuoden 2025 alkupuoliskon aikana.

Ympäristöministeriö järjesti 25.3. avoimen keskustelutilaisuuden KAISUn valmistelusta ja sen materiaalit ovat saatavilla ympäristöministeriön verkkosivuilla. 

Lisätietoja

Lyydia Ylönen 
Ministerin erityisavustaja 
p. 050 476 1341 
[email protected] 

Energia- ja ilmastostrategia 
Petteri Kuuva 
Teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö 
p. 0295 064 819 
[email protected] 

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma 
Magnus Cederlöf 
Ympäristöneuvos, ympäristöministeriö 
p. 0295 250 060
[email protected]