Hyppää sisältöön
Media

Talousarvioesitys tukee lupamenettelyjen kehittämistä ja ylläpitää asuntorakentamista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2023 14.26
Tiedote

Hallitus antoi esityksensä vuoden 2024 talousarvioksi eduskunnalle 9. syyskuuta. Ensi vuoden budjetissa panostetaan vihreän siirtymän investointien lupamenettelyihin ja tartutaan täsmätoimin asuntorakentamisen hiipumiseen. Ympäristöministeriön hallinnonalan osuus talousarvioesityksestä on 225 miljoonaa euroa.

Vihreää siirtymää ja puhdasta energiaa turvaavia investointeja tuuli- ja aurinkovoimaan on jo tehty paljon. Hallitus varautuu kasvaviin investointeihin ja haluaa vahvistaa Suomen houkuttelevuutta uudistuvan teollisuuden investoinneille sujuvoittamalla lupamenettelyjä ja rakentamisen sääntelyä. Lupamenettelyjen kehittämistä rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen RRF:n kautta REPowerEU-varoista.

REPower-varoista 2,9 milj. euroa ohjataan ympäristöön liittyvien menettelyjen ja niin sanotun yhden luukun palvelun kehittämiseen. Tähän sisältyy muun muassa muutoksen tarvitsemia selvityksiä ja lainsäädännön sekä digitaalisten ja automaattisten menettelyjen kehittämistä. Varoja käytetään aluehallintouudistuksen osana valmisteltavan ympäristövastuualueen lupa-, ohjaus- ja valvontaviraston valmistelun ja toimeenpanon kuluihin. 

Hallitus ohjaa kuusi miljoonaa euroa REPower-rahoitusta tutkimus- ja kehitystoimintaan, joka vauhdittaa oikeudenmukaista vihreää siirtymää. Suomen ympäristökeskus Syken johtaman konsortion hanke Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä tuottaa päätöksentekoon tietoa, työkaluja ja palveluja, joiden avulla voidaan ratkaista energiamurroksen osin ristiriitaisia haasteita. Kokonaisuudessaan rahoitus on 14 miljoonaa vuosille 2024–2026.

”EU-varojen ansiosta ympäristöministeriön kokonaisrahoitusosuus kasvoi, vaikka pääosin määrärahat supistuvat. Kyseessä on merkittävä ja uudenlainen rahoituskeino, jolla pystymme tukemaan talouskasvua ja irtautumista fossiilienergiasta”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kuvaa.

Ympäristön ja luonnonsuojeluun varatut määrärahat pienenevät 34 prosenttia ja yhdyskuntien kehittämiseen ja rakentamiseen tarkoitetut 70 prosenttia.

Hallitus jatkaa tehotoimia Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi ja torjuu luontokatoa

Hallitusohjelman mukaisesti Helmi-ohjelman toimeenpanoa vahvistetaan Metsähallituksen vuotuisella neljän miljoonan euron määrärahalla. Saaristomeren ja vesien tilan parantamiseen ohjataan kuusi miljoonaa.

”Hallitus tukee vuonna 2024 ravinnekierrätyksen investointi-, tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka edistävät vesiensuojelua, tukevat kiertotaloutta ja parantavat Suomen huoltovarmuutta.  Saaristomerestä tehdään ravinteiden kierrätyksen pilottialue”, ministeri Mykkänen kertoo. Avustushaku vesistöjen tilaa parantaville hankkeille avautuu lokakuussa.

Rakennusalan suhdanteeseen tartutaan

Hallitus huomio hiljentyneen asuntorakentamisen ensi vuoden budjetissa. Lyhyen ja pitkän korkotuen valtuudet yhdistetään ja lyhyen korkotuen ehtoja kehitetään, jotta valtion lainoitukseen saadaan sujuvuutta ja nopeutta. Valtion tukea uusien asumisoikeuskohteiden rakentamiseen jatketaan vuoden 2024 loppuun asti. Opiskelijoiden, vammaisten ja ikääntyneiden asumiseen tarkoitettuun investointiavustukseen tarkoitettua säästöä lievennetään siten, että siihen varataan ensi vuodelle yhteensä 63 miljoonaa euroa.

”Otamme käyttöön nopeavaikutteisia keinoja, joilla aktivoidaan valtion korkotuettua tuotantoa. Rakentamisen suhdanne saadaan nousuun ainoastaan talouskasvun ja kaupunkiseutujen kehityksen kautta. Niitä vauhdittavat muun muassa maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset, jotka on tavoitteena saada päivitettyä seitsemän suurimman kaupunkiseudun kanssa ensi vuoden alkupuolella, ja siten käyntiin niin infra- kuin asuntorakentamista”, Mykkänen kertoo.

Budjetissa huomioidaan myös korjausrakentamista vauhdittavien avustusten tilanteet. Öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen myönnettyjä määrärahoja on edelleen käytettävissä. ELY-keskus voi myöntää pientalojen omistajille avustuksia syksyyn 2025 saakka, ellei määräraha lopu ennen sitä. Öljy- ja kaasulämmityksestä luopumisen avustuksen määrärahaa on jäljellä vielä yli 40 miljoonaa euroa, mutta ensi vuoden budjetissa siihen ei esitetä lisäystä.

Lisätiedot

Emma-Stina Vehmanen ​​​​​​​(rakennettu ympäristö)
Erityisavustaja
puh. 040 847 1992
[email protected]​​​​​​​

Lyydia Ylönen (luonto- ja ilmastoasiat)
Erityisavustaja
puh. 050 476 1341
[email protected]